×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Vol. 3 No. 2 (2012)

All issues
Authors in this issue:

Nenad Petković, Maja Račić, Ljubica Djukanović, Vesna Krstović Spremo, Srđan Kravić, Milan Gajić, Ivan Živković, Srebrenka Kusmuk, Bojan Joksimović, Igor Novaković, Milan Novaković, Snežana Medenica, Milan Kulić, Dragan Jovanović, Zlatko Maksimović, Vedrana Vidović, Bojan Joksimović, Biljana Mijović, Srdjan Kravić, Siniša Ristić, Olivera Kalajdžić, Jelena Pavlović, Ljiljana Milovic, Mirjana Stamenovic, Bojan N. Joksimovic, Vedrana R. Vidojevic, Sandra Joković, Natalija Hadživuković, Milić Lazić, Goran Spasojević,

Published: 20.12.2012.

Contents

28.12.2012. Original Scientific Article
Analogija destruktivnosti kod suicida i homicida

Uvod. Destruktivnost u agresivnom ponašanju se interpretira multikauzalno,a psihijatrijski uzroci su biološke, socijalne i psihopatološke prirode. Cilj jeispitivanje uništavanja života u formi suicida i homicida u Bosni i Hercegoviniu periodu od 01. 01. 2001. do 31. 12. 2010.Metode. Studija ima multicentričnu, retrospekt...

By IGOR NOVAKOVIĆ, MILAN NOVAKOVIĆ, SNEŽANA MEDENICA, MILAN KULIĆ, DRAGAN JOVANOVIĆ, ZLATKO MAKSIMOVIĆ

28.12.2012. Original Scientific Article
Rezultati liječenja anemije bolesnika sa endemskom nefropatijom primjenom humanog rekombinovanog eritropoetina

Uvod. Anemija je česta komplikacija hronične insuficijencije bubrega kojiznačajno utiče na kvalitet života, oboljevanje i smrtnost bolesnika. Iako jeanemija u hroničnim bolestim bubrega multifaktorijalan poremećaj, primjenahumanog rekombinovanog eritropoetina (rHuEpo) omogućila je njenouspješno liječenje. Međutim, primijećene su velike razli...

By NENAD PETKOVIĆ, MAJA RAČIĆ, LJUBICA DJUKANOVIĆ

27.12.2013. Original Scientific Article
Značaj kvantitativne ultrazvučne osteodenzitometrije u ranom otkrivanju osteoporoze

Uvod. Rano otkrivanje osteoporoze predstavlja prvi korak u uspješnoj prevenciji,liječenju i rehabilitaciji. Zlatni standard u dijagnostici osteoporoze jemjerenje mineralne gustine kosti (BMD) na slabinskoj kičmi i kuku metodomdvostruke ekspozicije X zracima (DEXA). Jedan od metoda mjerenja gustinekosti na periferiji, koja se dijagnostikuje u...

By MILIĆ LAZIĆ, GORAN SPASOJEVIĆ

30.12.2012. Original Scientific Article
Socijalno statusna obilježja kao determinante socijalne fobije kod adolescenata

Uvod. Pristupajući istraživanju socijalne fobije, namjera je bila da se doprineserazjašnjenju nekih aspekata ovog fenomena. Predmet istraživanja je socijalnafobija kod adolescenata, kao i provjera da li je ova pojava uslovljena socijalno- statusnim karakteristikama ispitanika.Metode. Od istraživačkih metoda korišten je metod teorijske...

By OLIVERA KALAJDŽIĆ

28.12.2012. Original Scientific Article
Radna invalidnost oboljelih od dijabetesa i hipertenzije u Gradu Istočno Sarajevo

Uvod. Hronične, masovne, nezarazne bolesti kao što su dijabetes i hipertenzijasu prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) značajan faktormorbiditeta i mortaliteta svjetske populacije. Ove bolesti smanjuju radnusposobnost oboljelih i dovode do pojave radne invalidnosti. SZO ocjenjujedijabetes kao „pandemiju“ zbog tog...

By VESNA KRSTOVIĆ SPREMO

01.12.2011. Original Scientific Article
Procjena kvaliteta rada u organizaciji sestrinske službe Doma zdravlja Foča

Uvod. Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, kao i svakodnevnihaktivnosti svih zaposlenih u zdravstvu je kontinuirani proces čiji je cilj dostizanjevišeg nivoa efektivnosti u radu, kao i veće zadovoljstvo pacijenata.Ciljevi ovog istraživanja su bili da se ispitaju stavovi medicinskih sestara i nivonjihovog zadovoljstva kvalitetom ...

By JELENA PAVLOVIĆ, LJILJANA MILOVIC, MIRJANA STAMENOVIC, BOJAN N. JOKSIMOVIC, VEDRANA R. VIDOJEVIC, SANDRA JOKOVIĆ, NATALIJA HADŽIVUKOVIĆ

28.12.2012. Original Scientific Article
Ispitivanje znanja studenata medicine o bolničkim infekcijama

Uvod. Bolnička infekcija je svaka infekcija koja je nastala kod bolesnika,osoblja, učenika ili studenata u bolnici ili u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi,a koja nije bila prisutna, niti je bolesnik bio u inkubaciji na prijemu. Bolničkainfekcija se može manifestovati u toku hospitalizacije, ili po njenom prestanku.Cilj rada je bio da se ispita zna...

By VEDRANA VIDOVIĆ, BOJAN JOKSIMOVIĆ, BILJANA MIJOVIĆ, SRDJAN KRAVIĆ

28.12.2012. Original Scientific Article
Znanje i stavovi učenika osnovne i srednje škole o upotrebi droga

Uvod. Zloupotreba psihoaktivnih supstanci u populaciji adolescenata predstavljajedan od najvećih psihosocijalnih problema savremenog društva. Ciljovog istraživanja je utvrđivanje nivoa znanja i stavova učenika osnovne isrednje škole, uzrasta od 11 do 18 godina, o načinima dobijanja droga, štetnimefektima na ljudsko zdravlje, ka...

By SRĐAN KRAVIĆ, MILAN GAJIĆ, IVAN ŽIVKOVIĆ, MAJA RAČIĆ, SREBRENKA KUSMUK, BOJAN JOKSIMOVIĆ

26.12.2012. Reviews
Prevencija dijabetesne nefropatije

Neprekidni porast broja bolesnika sa dijabetesnom nefropatijom u terminalnojinsuficijenciji bubrega zahteva da se više pažnje posveti prevenciji ove bolesti.Savremene mere prevencije dijabetesne nefropatije zasnivaju se na poznavanjunjene patogeneze. Dva glavna patogenetska faktora u nastanku dijabetesnenefropatije su hiperglikemija i poveća...

By LJUBICA DJUKANOVIĆ

24.12.2013. Reviews
Uloga ultrazvuka u dijagnostici ranog reumatoidnog artritisa

Reumatoidni artritis je drugi po učestalosti hronični artritis. Pogađa približno1% odrasle populacije u svijetu, skraćuje stopu preživljavanja i značajnosmanjuje kvalitet života oboljelih osoba. To je sistemska, inflamatorna, autoimunskabolest vezivnog tkiva, a inflamacija primarno zahvata sinoviju.Brojne studije su pokazale da ultrazvučna dijagnos...

By SINIŠA RISTIĆ, MAJA RAČIĆ

Recent issues

View Archive