×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Procjena kvaliteta rada u organizaciji sestrinske službe Doma zdravlja Foča

By
Jelena Pavlović ,
Jelena Pavlović
Contact Jelena Pavlović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Ljiljana Milovic ,
Ljiljana Milovic

Faculty of Nursing Ćuprija, University of Belgrade ,Belgrade ,Serbia

Mirjana Stamenovic ,
Mirjana Stamenovic

Faculty of Nursing, Ćuprija, University of Belgrade ,Belgrade ,Serbia

Bojan N. Joksimovic ,
Bojan N. Joksimovic

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Vedrana R. Vidojevic ,
Vedrana R. Vidojevic

Faculty of Nursing, Ćuprija, University of Belgrade ,Belgrade ,Serbia

Sandra Joković ,
Sandra Joković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Natalija Hadživuković
Natalija Hadživuković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, kao i svakodnevnihaktivnosti svih zaposlenih u zdravstvu je kontinuirani proces čiji je cilj dostizanjevišeg nivoa efektivnosti u radu, kao i veće zadovoljstvo pacijenata.Ciljevi ovog istraživanja su bili da se ispitaju stavovi medicinskih sestara i nivonjihovog zadovoljstva kvalitetom rada u organizaciji sestrinske službe, da seuporedi sistem kvaliteta na svakom odjeljenju posebno, i da li se standardi ikriterijumi zdravstvene njege sprovode po sistemu kvaliteta.Metode. Studija je izvedena među 30 medicinskih sestara zaposlenih u službamapedijatrije, porodične medicine i hitne pomoći Doma zdravlja Foča, kojesu anketirane u periodu avgust – septembar 2011. godine putem anonimnogciljanog upitnika.Rezultati. Sve anketirane medicinske sestre imaju srednje obrazovanje. Većinaispitanika (27) je zadovoljna radnom opremom. Po pitanju međuljudskihodnosa u Domu zdravlja Foča u službi pedijatrije 7 ispitanika smatra da sumeđusobni odnosi odlični, a tri da su zadovoljavajući, dok u službi hitnepomoći tri ispitanika smatraju da su međuljudski odnosi u njihovoj službiodlični, dok 3 smatra da su loši. U službi porodične medicine svih 10 ispitanikasmatra da su međuljudski odnosi zadovoljavajući.Zaključak. Naši rezultati ukazuju da je obrazovni nivo sestara nezadovoljavajući.Radni prostor i oprema su zadovoljavajući, medicinske sestre nedovoljnopoštuju standarde u radu ali žele da unaprijede kvalitet svoga rada.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.