×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Uloga ultrazvuka u dijagnostici ranog reumatoidnog artritisa

By
Siniša Ristić ,
Siniša Ristić
Contact Siniša Ristić

Medical Faculty Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Maja Račić
Maja Račić

Medical Faculty Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Reumatoidni artritis je drugi po učestalosti hronični artritis. Pogađa približno1% odrasle populacije u svijetu, skraćuje stopu preživljavanja i značajnosmanjuje kvalitet života oboljelih osoba. To je sistemska, inflamatorna, autoimunskabolest vezivnog tkiva, a inflamacija primarno zahvata sinoviju.Brojne studije su pokazale da ultrazvučna dijagnostika ima visok stepensenzitivnosti u otkrivanju ranih inflamatornih lezija (sinovitis, tenosinovitisi bursitis) i ranih koštanih lezija (erozije), kao i u vizuelizaciji nepalpabilnogzadebljanja sinovije. Color doppler je senzitivnija metoda od power-doppler-ai standardnog ultrazvuka u procjeni indikatora inflamacije. Senzitivnostmagnetne rezonance i ultrazvuka je približno jednaka u dijagnostici promjenau zglobovima prstiju, koljena i kuka, međutim, ultrazvuk teže vizualizujeinflamatorne promjene složenih zglobova. Tokom dijagnostičke evaluacijereumatoidnog artritisa, neophodan je bilateralni ultrazvučni pregled metakarpofalangealnihi metatarzofalangealnih zglobova i zglobova doručja. Postojipotreba za iznalaženjem ultrazvučnog skora kojim bi se kvantifikovale uočeneinflamatorne promjene. Novi ultrazvučni sistem bodovanja sedam zglobova,(US7), jedini kombinuje mjerenje mekotkivnih i destruktivnih lezija, alise mogućnost njegove primjene u reumatološkoj praksi još uvijek istražuje.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.