×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Ispitivanje znanja studenata medicine o bolničkim infekcijama

By
Vedrana Vidović ,
Vedrana Vidović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Bojan Joksimović ,
Bojan Joksimović
Contact Bojan Joksimović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Biljana Mijović ,
Biljana Mijović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Srdjan Kravić
Srdjan Kravić

Institue of Public Health Užice, Klinički centar Srbije, Belgrade, Serbia

Abstract

Uvod. Bolnička infekcija je svaka infekcija koja je nastala kod bolesnika,osoblja, učenika ili studenata u bolnici ili u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi,a koja nije bila prisutna, niti je bolesnik bio u inkubaciji na prijemu. Bolničkainfekcija se može manifestovati u toku hospitalizacije, ili po njenom prestanku.Cilj rada je bio da se ispita znanje studenata Medicinskog fakulteta u Foči uodnosu na bolničke infekcije.Metode. Studija je izvedena među 52 studenta IV i 48 studenata VI godineMedicinskog fakulteta u Foči, koji su anketirani u periodu septembar - oktobar2008. godine putem anonimnog epidemiološkog upitnika.Rezultati. Svi ispitani studenti su znali da je bolnička infekcija ona koja jepostala evidentna nakon 48 časova ili kasnije poslije prijema bolesnika ubolnicu, a koja nije bila prisutna, niti je bolesnik bio u inkubaciji pri prijemu.Najveći broj studenata (83%) je znalo da 5-10% bolesnika dobije bolničkuinfekciju tokom boravka u bolnici. Čak 82% studenata je znalo da su bakterijenajčešći prouzrokovači bolničkih infekcija.Zaključak. Naši rezultati ukazuju da je znanje studenata medicine o bolničkiminfekcijama na visokom nivou.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.