×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Znanje i stavovi učenika osnovne i srednje škole o upotrebi droga

By
Srđan Kravić ,
Srđan Kravić
Milan Gajić ,
Milan Gajić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ivan Živković ,
Ivan Živković

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Maja Račić ,
Maja Račić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Srebrenka Kusmuk ,
Srebrenka Kusmuk

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Bojan Joksimović
Bojan Joksimović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Zloupotreba psihoaktivnih supstanci u populaciji adolescenata predstavljajedan od najvećih psihosocijalnih problema savremenog društva. Ciljovog istraživanja je utvrđivanje nivoa znanja i stavova učenika osnovne isrednje škole, uzrasta od 11 do 18 godina, o načinima dobijanja droga, štetnimefektima na ljudsko zdravlje, kao i posljedicama koje se mogu javiti usljedupotrebe droga.Metode. Anterospektivna deskriptivna studija je sprovedena u Osnovnoj školi i Srednjoškolskom centru u Gacku, u periodu septembar-oktobar 2011.godine. U istraživanju je korišten upitnik od 15 pitanja. Anketirani su učeniciviših razreda osnovne škole ( VI-IX razreda) i učenici I-IV razreda srednješkole. Anketiranje je bilo anonimno.Rezultati. U studiji je učestvovalo 367 učenika (80% od ukupnog brojaučenika) osnovne škole i 370 učenika (85% od ukupnog broja učenika) srednješkole.Učenici srednje škole su imali više tačnih odgovora (3281) od učenikaosnovne škole (3241).Učenici osnovne škole dali su najviše tačnih odgovorana pitanje broj 3 (76,69%), a najmanje na 10. pitanje (38.75%). Učenici srednjihškola dali su najviše tačnih odgovora na 3. pitanje (72,47%), a najmanje na 8.pitanje (45,23). Učenici srednje škole su imali više tačnih odgovora od učenikaosnovne škole na 13. pitanje (p<0,0001).Zaključak. Trideset do pedeset procenata adolescenata nije upoznato sapojmom i vrstama zavisnosti i opasnostima koje narkomanija donosi, štoukazuje na značaj kontinuirane edukacije mladih o štetnostima upotrebe drogei drugih supstanci. Škole pružaju adekvatno okruženje za implementaciju preventivnih programa, čiji bi cilj bio smanjenje faktora rizika i povećanje protektivnih faktora protiv upotrebe psihoaktivnih supstanci.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.