×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Reviews

Uticaj estrogena na pojavu temporomandibularnih disfunkcija

By
Nedeljka Ivković ,
Nedeljka Ivković
Contact Nedeljka Ivković

Faculty od Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Djordje Božović ,
Djordje Božović

Faculty od Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dijana Popović-Grubač ,
Dijana Popović-Grubač

Faculty od Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Siniša Ristić ,
Siniša Ristić

Faculty od Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Brankica Davidović
Brankica Davidović

Faculty od Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Temporomandibularne disfunkcije (TMD) su grupa kliničkih stanja koja supraćena bolom i poremećajem funkcija orofacijalnog sistema. Nastaju kaoposljedica narušavanja normalnog funkcionisanja i/ili oštećenja strukture,najčešće, temporomandibularnih zglobova i/ili mastikatornih mišića, glavnihkomponenata orofacijalnog sistema. Smatra se da su žene izložene većemriziku od pojave TMD u poređenju sa muškarcima, a razlog za žensku predominacijujoš uvijek nije u potpunosti razjašnjen. Uticaj pola i starosne dobina distribuciju TMD upućuju na moguću vezu između patogeneze TMD ihormonske osovine kod žena sa posebnim osvrtom na uticaj estrogena.U ovom preglednom radu sagledana je uloga estrogena u patofiziologijiTMD. Prvo je na osnovu epidemioloških istraživanja ukazano na povezanostizmeđu nivoa estrogena i učestalosti TMD. Zatim je prikazan uticaj estrogenana morfologiju i funkciju temporomandibularnog zgloba, kao i uticaj estrogenana mehanizme kontrole bola.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.