×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Temporomandibularne disfunkcije (TMD) su grupa kliničkih stanja koja supraćena bolom i poremećajem funkcija orofacijalnog sistema. Nastaju kaoposljedica narušavanja normalnog funkcionisanja i/ili oštećenja strukture,najčešće, temporomandibularnih zglobova i/ili mastikatornih mišića, glavnihkomponenata orofacijalnog siste...

By Nedeljka Ivković, Djordje Božović, Dijana Popović-Grubač, Siniša Ristić, Brankica Davidović