×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Infekcije mokraćnih puteva su najčešće bakterijske vanbolničke infekcije odkojih češće oboljevaju žene, а оko 20% do 35% žena nakon prve ima ponovnu infekciju mokraćnih puteva. Rekurentnom infekcijom mokraćnih puteva sesmatra infekcija koje se ponavljala najmanje tri puta u prethodnoj godini. Faktori rizika za rekurentne infekcije mok...

By Ljubica Djukanović

Temporomandibularne disfunkcije (TMD) su grupa kliničkih stanja koja supraćena bolom i poremećajem funkcija orofacijalnog sistema. Nastaju kaoposljedica narušavanja normalnog funkcionisanja i/ili oštećenja strukture,najčešće, temporomandibularnih zglobova i/ili mastikatornih mišića, glavnihkomponenata orofacijalnog siste...

By Nedeljka Ivković, Djordje Božović, Dijana Popović-Grubač, Siniša Ristić, Brankica Davidović