×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Efekti primjene hiperbarične oksigenoterapije na koncentraciju glukoze, triglicerida i holesterola u serumu oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa

By
Dragana Puhalo Sladoje ,
Dragana Puhalo Sladoje

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Veljko Marić ,
Veljko Marić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Siniša Ristić ,
Siniša Ristić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Radmil Marić ,
Radmil Marić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Snežana Mališ ,
Snežana Mališ

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dragana Pavlović ,
Dragana Pavlović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Slavica Ristić
Slavica Ristić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Dosadašnja istraživanja ukazuju da hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) može da ispoljava povoljne efekte na parametre glikoregulacije iinflamacije. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi da li primjena hiperbaričneoksigenoterapije utiče na koncentraciju glukoze, triglicerida i holesterola userumu oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa (DM tip 2). Metode. U studiju je uključen 41 bolesnik sa DM tip 2. Svi su podvrgnuti HBOT100% kiseonikom pod povišenim pritiskom u trajanju od sat vremena, po petdana nedjeljno, tokom dvije nedjelje. Pacijentima su određivane koncentrcijeglukoze, holesterola (ukupnog, HDL i LDL) i triglicerida u serumu, natašte, prije prvog tretmana HBOT i nakon desetog tretmana HBOT.Rezultati. Poslije dvije nedjelje primjene HBOT kod bolesnika sa DM tip 2 zabilježeno je smanjenje glikemije (9,7 vs. 8,0 mmol/l; p = 0,022) i koncentracijeLDL holesterola (4,99 vs. 4,4 mmol/l; p = 0,013) kao i ukupnog holesterola(6,62 vs. 6,06 mmol/l; p =0,015) u serumu. HBOT nije dovela do značajnihpromjena koncentracije HDL holesterola (1,22 vs. 1,38 mmol/l; p = 0,66) itriglicerida (1,76 vs. 1,58 mmol/l, p = 0,089) u serumu. Zaključak. Primjena HBOT smanjuje glikemiju i koncentraciju proaterogenihlipida u serumu što može da ima višestruko korisne dejstvo kod oboljelih od DM tip 2.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.