×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Efekat benzodiazepina na kontrakciju preparisane traheje zamorca izazvane histaminom

By
Mirjana Mirić ,
Mirjana Mirić

Institute of Pathophysiology, Medical Faculty Pristina, Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Slavica Ristić ,
Slavica Ristić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Vedrana Vidojević ,
Vedrana Vidojević

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Bojan Joksimović ,
Bojan Joksimović
Contact Bojan Joksimović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Biljana Mijović ,
Biljana Mijović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Vladimir Turuntaš
Vladimir Turuntaš

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Disajni putevi su biološke strukture koje se šire i skupljaju mijenjajućivolumen pluća i tonus bronha. Gama-amino buterična kiselina (GABA) jeneurotransmiter koji je značajan inhibitor u centralnom nervnom sistemusisara. Benzodiazepini su lijekovi koji imaju direktan bronhodilatatorni efekatna glatku muskulaturu disajnih puteva. Oni učestvuju u količini otpuštenogacetilholina i odgovora mišića na nadražaj. Cilj istraživanja je bio da se utvrdida li benzodiazepini redukuju kontrakciju izolovane traheje zamorca koja jeindukovana histaminom.Metode. Mjerena je tenzija glatke muskulature traheje zamorca čija je kontrakcijaindukovana histaminom. Korišćeno je 10 zamoraca oba pola, prosječnetežine od 610 g. Pripremljeni preparat traheje zamorca tretiran je rastućimkoncentracijama histamina od 0,01, 0,1 i 1,0 mg/mL pri čemu je konstriktorniodgovor registrovan fiziografom firme Godart “Fersttransducer” na višekanalnompisaču “Watanable”. Preparat je ispiran Krebsovim rastvorom, a poslijeponovne stabilizacije postupak se ponavljao uz dodavanje benzodiazepinau rastućim koncentracijama.Rezultati. Prethodna inkubacija trahealnih prstenova zamorca benzodiazepinomu koncentraciji od 0,014 mg/mL smanjila je kontraktilnu sposobnosttraheje indukovanu sa 0,01 mg/mL histamina za 82,3%. Korišćenje benzodiazepinau koncentraciji od 0,028 mg/mL smanjilo je kontrakciju za 85,2%, akoncentracija benzodiazepina od 0,042 mg/mL dovela je do najvećeg padakontraktilnosti za 88,2%.Zaključak. Dobijeni rezultati ukazuju da veće koncentracije benzodiazepinasmanjuju kontraktilnu sposobnost traheje izazvane histaminom.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.