×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Kvalitet života obolelih od psorijaze

By
Milena Ražnatović ,
Milena Ražnatović

Klinički Centar Crne Gore, Podgorica, Montenegro

Janja Bojanić ,
Janja Bojanić

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Slavenka Janković
Slavenka Janković

Institute of Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Mada ne postoji univerzalna definicija kvaliteta života u vezi sa zdravljem,postignut je konsenzus da je to širok koncept koji uključuje fizičko zdravlje,psihološko stanje i socijalne odnose. Psorijaza je hronično inflamatorno oboljenjepovezano sa socijalnom stigmatizacijom, bolom, nelagodnošću, fizičkiminvaliditetom i psihološkim distresom. Brojne studije su pokazale da imaznačajan uticaj na kvalitet života obolelih. Ovaj pregledni rad se fokusira nakoncept kvaliteta života u vezi sa zdravljem kod obolelih od psorijaze i narazličite instrumente za njegovo merenje koji se mogu klasifikovati u upitnikespecifične za psorijazu, upitnike specifične za kožne bolesti i opšte upitnike.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.