×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

More Filters

Contents

Uvod. Kliničko procjenjivanje aterosklerotskih komplikacija u tipu 2 dijabetesmelitusa (DM) je preusmjereno na otkrivanje subkliničkih oblika aterosklerozeprimjenom neinvazivnih dijagnostičkih metoda. Surogat markeri subkliničkeateroskleroze su intima media kompleks (IMK) karotidnih arterija i albuminurija.Cilj rada je bio da se analizira povezanos...

By Snježana Popović-Pejčić, Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević

Uvod. Dorzalna strana stopala i prsti su često pod uticajem mikrovaskularnih ineuropatskih komplikacija, zbog čega je potrebno dobro razumijevanje arterijskihkarakteristika ovog predjela. Cilj rada je registrovanje mikroanatomskihkarakteristika arteria dorsalis pedis (ADP): mjesto nastanka, prečnik i anastomozenjenih bočnih i završnih grana,...

By Branislava Ćurčić, Radmil Marić, Dražen Erić, Radmila Balaban Đurević, Siniša Šolaja, Gabrijela Šolaja

Uvod. Problemi sa glasom kod vokalnih profesionalaca povezani su sa kontinuiranomvokalnom produkcijom, a to dovodi do vokalnog zamora. Vokalnizamor se odražava na akustičke karakteristike glasa i dovodi do promenaakustičkog kvaliteta tokom vokalne produkcije. Cilj ovog rada bio je da seispitaju akustičke karakteristike glasa kod vokalnih profesiona...

By Ivana Šehović, Mirjana Petrović-Lazić, Nadica Jovanovic-Simic, Sladjana Ćalasan

Introduction. We report a case of a sixty-year-old man diagnosed with glutealcompartment syndrome caused by traumatic rupture of the superior glutealartery associated with fracture of the inferior pubic ramus and blunt trauma.Case report. A patient was injured falling from a height of four meters. Signsof compartment syndrome and sciatic nerve comp...

By Djemil Omerović, Ismet Gavrankapetanović, Faris Gavrankapetanović, Amel Hadžimehmedagić, Faruk Lazović, Amir Ahmetović

Uvod. Hidronefroza predstavlja dilataciju bubrežne karlice i bubrežnih čašica,i nije sinonim za opstrukciju. Cilj ovog rada bio je utvrđivanje učestalostihidronefroze, njene distribucije prema polu i uzrastu, analiziranje kliničkihmanifestacija, lokalizacije i gradusa hidronefroze, kao i udruženosti sa drugimanomalijama urogenitalnog sistema...

By Ljiljana Božić

Uvod. U liječenju hronične urtikarije, osim standardnih protokola, može bitiefikasna i primjena autohemoterapije. Cilj rada je utvrditi uspješnost autohemoterapijeu liječenju hronične autoimunske urtikarije na težinu bolesti iprosječnu dužinu trajanja hronične urtikarije kod pacijenata liječenih u našojustanovi.Metode. Ispitivana su 6...

By Đuka Ninković Baroš, Radoslav Gajanin

Uvod. Arterijska hipertenzija predstavlja globalni zdravstveni problem ipovezana je sa nizom faktora rizika. Godinama je poznato da je česta kodgojaznih i kod bolesnika sa dijabetesom. Cilj istraživanja je bio ispitati uticajšestomjesečne dijetoterapije na koncentraciju lipida i glukoze u serumu kodgojaznih bolesnika sa hipetrenzijom liječen...

By Milena Todorović, Marina Ćuković, Vladimir Marković, Zdenka Gojković

Uvod. Nedijagnostikovana hiperglikemija je česta kod bolesnika sa koronarnombolešću, koja je vodeći uzrok smrtnosti kod oboljelih od tipa 2 dijabetesa(T2DM). Nedovoljno je poznata povezanost blažih hiperglikemijskih stanja,kao što je predijabetes sa koronarnom bolešću. Cilj ove studije bio je uporeditikardiometabolički profil r...

By Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejčić, Gabrijela Malešević

Uvod. Neformalni osuđenički sistem u maloletničkom zatvoru sadrži podgrupenastale na osnovu različitog statusa i moći. Takva podela implicira ipodelu po različitom stepenu viktimizacije za svaku od tri statusno različitepodgrupe neformalnog osuđeničkog sistema. Definisanje unutrašnje prirodeosuđeničke interakcije kroz njihovo delovanje u odr...

By Goran Krstajić, Gorica Vuksanović, Bojan Joksimović

Uvod. Pamćenje je dio kognitivnog sistema koga čine prijem, obrada, skladištenjei prisjećanje informacija. Cilj istraživanja je utvrđivanje dinamike razvojavizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta, odnosizmeđu sposobnosti pamćenja i pola, kao i povezanost sposobnosti pamćenjai školskog uspjeha.Metode. I...

By Andrijana Bakoč, Bojana Vuković, Bojana Mastilo, Ivana Zečević, Olivera Kalajdžić, Sladjana Ćalasan, Gorica Vuksanović