×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Bolničke infekcije - znanja, stavovi i informisanost učenika i studenata zdravstvenog smjera

By
Ljubiša Kucurski ,
Ljubiša Kucurski
Boris Baković ,
Boris Baković

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Jelena Mumović ,
Jelena Mumović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Amela Gušo ,
Amela Gušo

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Stana Tomić ,
Stana Tomić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Sanja Gojković
Sanja Gojković

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Intrahospitalna infekcija (IHI) je svaka infekcija koja je nastala kod bolesnika,osoblja, učenika ili studenata u bolnici ili u nekoj drugoj zdravstvenojustanovi, a koja nije bila prisutna, niti je bolesnik bio u inkubaciji na prijemu.Cilj rada je bio da se procijeni i uporedi znanje studenata zdravstvene njegei učenika srednje medicinske škole o IHI.Metode. Studija presjeka je sprovedena u decembru 2015. godine anonimnimupitnikom koji je sadržao 21 pitanje. Ispitana su 72 učenika 3. i 4. razredaMedicinske škole u Foči i 43 studenta 3. i 4. godine Medicinskog fakulteta uFoči, odsjek za Zdravstvenu njegu, koji su na dan anketiranja prisustvovalinastavi.Rezultati. Definiciju IHI znalo je 12,5% anketiranih učenika, a 79,1% studenata(p<0,001). Većina anketiranih učenika i studenata je poznavala rezervoareIHI (73,6% vs. 93%; p=0,061), ali je manji procenat učenika nego studenataznao posljedice IHI (50% vs. 81,4%; p=0,006). Studenti (93%) bolje poznajumjere prevencije IHI od učenika (75%) (p=0,225). Statistički značajna razlikaizmeđu učenika i studenata postoji u sprovođenju mjera predostrožnostitokom vježbi (84,72% vs. 58,14; p=0,003) ali se grupe neznačajno razlikuju uznanju o značaju upotrebe rukavica. Veći procenat studenata od učenika jeimao predavanja o IHI (95,35% vs. 44%; p< 0,001).Zaključak. Veći procenat studenata zdravstvene njege zna definiciju i posljediceIHI u odnosu na učenike medicinske škole, dok je poznavanja mjera prevencijepodjednako, kao i sprovođenju mjera predostrožnosti prilikom izvođenjavježbi.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.