×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Metode ispitivanja i pokazatelji kvaliteta života

By
Sandra Joković ,
Sandra Joković

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Rade Đević ,
Rade Đević

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Snežana Vilotić
Snežana Vilotić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Abstract

Procjeni kvaliteta života posvećuje se posljednjih godina sve veća pažnjakako na polju prirodnih tako i društvenih nauka. Autori iz različitih oblastipristupaju konceptu kvaliteta života iz perspektive svojih ciljeva istraživanja,tako da je i danas prisutan veliki broj definicija. Kvalitet života je na prvommjestu psihološka kategorija koja ne proizlazi automatski iz zadovoljavanjanekih osnovnih potreba, već iz cjelokupne psihološke strukture pojedincau interakciji s njegovom fizičkom i socijalnom sredinom. Procena kvalitetaživota je složena i može se zasnivati na različitom setu indikatora, koji semogu razlikovati među zemljama, kao i među regionalno-ekonomskim integracijamai organizacijama. Stoga je adekvatan izbor upitnika i najvažnijikorak u njegovoj procjeni.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.