×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Vol 6, No 1 (2015)

All issues
Authors in this issue:

Јovana Cvetković, Milutin Nenadović, Мirjana Stojanović-Tasić, Nenad Milošević, Jela Aćimović, Ljubica Jandrić, Nina Rodić Vukmir, Jelena Seferović, Mile Vuković, Nenad Tanasković, Miroslav Lučić, Ranko Popović, Đorđe Radak, Sanja Marić, Dražan Erić, Siniša Ristić, Dalibor Nedić, Aleksandra Hotić Lazarević, Sanja Kecman Prodan,

Published: 23.07.2015.

Contents

01.12.2014. Original Scientific Article
Analiza osobina ličnosti štićenika Kazneno-popravnog zavoda Foča koji nisu počinili ubistvo

Uvod. Veliki broj dosadašnjih istraživanja dokazuje da postoji povezanostizmeđu strukture ličnosti, odnosno pojedinih crta ili osobina ličnosti i eventualnogkriminalnog ponašanja. Uočeno je da u kriminalnoj populaciji ima15-25% psihopata (disocijalni poremećaj ličnosti) a kod počinilaca nasilnihkrivičnih djela taj broj je i dvostruko ...

By

01.12.2014. Original Scientific Article
Procena disgrafije kod dece mlađeg školskog uzrasta

Uvod. Pisanje predstavlja kompleksnu ljudsku sposobnost i ujedno nasjloženijioblik jezičke delatnosti. Sam čin pisanja obuhvata znanje i veštinu pravilnoggrafičkog oblikovanja slova. Poremećaj u sticanju sposobnosti pisanja označavase terminom disgrafija. Osnovni simptomi disgrafije su loše oblikovana slova,nečitak rukopis, pogre&scar...

By MILE VUKOVIĆ

01.12.2014. Original Scientific Article
Vaskularne intervencije kod tumora retroperitoneuma sa infiltracijom velikih krvnih sudova

Uvod. Uspješnost izvođenja vaskularnih rekonstrukcija, naročito velikihabdominalnih i torakalnih krvnih sudova, nije promijenila stavove većineonkoloških hirurga koji smatraju da je tumorska invazija vaskularnih strukturarelativna kontraindikacija za uklanjanje tumora. Cilj rada je pokazatida operacije retroperitonealnih tumora koji s...

By ĐORĐE RADAK, SANJA MARIĆ, DRAŽAN ERIĆ

01.12.2014. Original Scientific Article
Classification of patients at risk for chronic kidney disease by use of eGFR and albuminuria

Introduction. Screening for chronic kidney disease (CKD) has been advisedin high-risk populations. However, data on the prevalence of early asymptomaticstages vary and depend on the definition of CKD. In the present studysubjects at risk for CKD (patients with diabetes mellitus type 2-DM2, withhypertension and older than 60 years without diabetes a...

By JELENA SEFEROVIĆ

01.12.2014. Original Scientific Article
HIV i druge polno prenosive infekcije u populaciji muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Bosni i Hercegovini

Uvod. Populacija muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima(MSM) predstavlja posebno osjetljivu grupu za prenos HIV-a i drugih polnoprenosivih infekcija.Vulnerabilnost se povećava usljed rizičnog ponašanja,marginalizovanja, stigmatizovanja kao i nedostupnosti zdravstveno-socijalnezaštite. Cilj rada je bio da se ...

By JELA AĆIMOVIĆ, LJUBICA JANDRIĆ, NINA RODIĆ VUKMIR

01.12.2014. Original Scientific Article
Korišćenje duvana među studentskom populacijom na severu Kosova

Uvod. Upotreba duvana u našoj sredini je najprisutnija kod muškaraca imladih osoba. Prema rezultatima istraživanja u svetu, upotreba duvana kodstudenata oba pola je učestalija u odnosu na vršnjake iz opšte populacije.Cilj rada je bio da se ispita učestalost pušenja duvana u grupi studenata sasevera Kosova, njihova...

By ЈOVANA CVETKOVIĆ, MILUTIN NENADOVIĆ, МIRJANA STOJANOVIĆ-TASIĆ, NENAD MILOŠEVIĆ

01.12.2014. Original Scientific Article
Sideropenijska anemija kod starih, liječenih u ambulantama porodične medicine

Uvod. Sideropenijska anemija je prepoznata kao javno-zdravstveni problem,jer je globalna prevalenca anemije i dalje visoka. Procijenjeno je da je oko dvijemilijarde ljudi u svijetu anemično, uglavnom u siromašnim zemljama trećegsvijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije anemija se javljakod 10% stanovništva starih 65 i ...

By ALEKSANDRA HOTIĆ LAZAREVIĆ, SANJA KECMAN PRODAN

01.12.2014. Original Scientific Article
Piezohirurška ekspanzija alveolarnih grebenova u svrhu imedijatne ugradnje dentalnih implantata

Uvod. Dugogodišnja bezubost dovodi do znatne atrofije alveolarnih grebenovašto zbrinjavanje ove bezubosti dentalnim implantatima čini velikim izazovom.Kod pacijenata koji bi bezubost rešavali implantatima, a volumen kosti to nedozvoljava, najčešće se predlaže korekcija grebena vođenom koštanom regeneracijomili slo...

By NENAD TANASKOVIĆ, MIROSLAV LUČIĆ, RANKO POPOVIĆ

01.12.2014. Original Scientific Article
Uticaj tehničkih unapređenja savremenih automobila na povrede donjih ekstremiteta pješaka

Uvod. U koliziji pješaka sa automobilom povrjeđivanje donjih ekstremitetapješaka je skoro uobičajeno. Ove povrede, pored morbiditetnog, imajui neprocjenjiv forenzički značaj. Izmjene u obliku i materijalima prednjihstruktura savremenih automobila trebalo bi da djeluju protektivno na tijelopješaka prilikom kolizije.Metode. Ispit...

By DALIBOR NEDIĆ

01.12.2014. Reviews
Magnetna rezonanca dojke

Karcinom dojke je najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji. Mamografijai ultrazvuk su osnovni vizuelizacioni modaliteti za dijagnostiku karcinomadojke, a istraživanja su pokazala da magnetna rezonanca ima veću osjetljivostu njegovoj detekciji u odnosu na njih. Magnetna rezonanca dojke je uključenau dijagnostički algoritam karcinoma dojke,...

By SINIŠA RISTIĆ

Recent issues

View Archive