×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Vaskularne intervencije kod tumora retroperitoneuma sa infiltracijom velikih krvnih sudova

By
Đorđe Radak ,
Đorđe Radak

Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Belgrade, Serbia

Sanja Marić ,
Sanja Marić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dražan Erić ,
Dražan Erić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Radmil Marić ,
Radmil Marić
Contact Radmil Marić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Veljko Marić ,
Veljko Marić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Nenad Lalović ,
Nenad Lalović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Helena Marić ,
Helena Marić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Mirjana Ćuk ,
Mirjana Ćuk

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Vjeran Saratlic ,
Vjeran Saratlic

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Rade Miletić ,
Rade Miletić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dalibor Potpara ,
Dalibor Potpara

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Velibor Simetić ,
Velibor Simetić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Zoran Ivković ,
Zoran Ivković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Siniša Ristić
Siniša Ristić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Uspješnost izvođenja vaskularnih rekonstrukcija, naročito velikihabdominalnih i torakalnih krvnih sudova, nije promijenila stavove većineonkoloških hirurga koji smatraju da je tumorska invazija vaskularnih strukturarelativna kontraindikacija za uklanjanje tumora. Cilj rada je pokazatida operacije retroperitonealnih tumora koji su u koliziji sa velikim krvnimsudovima imaju prihvatljiv perioperativni morbiditet i mortalitet u ranompostoperativnom toku i zadovoljavajuće udaljene rezultate.Metode. Rad predstavlja prospektivnu studiju koja obuhvata 46 bolesnika(31 muškarac) starosti između 29 i 84 godina (prosječna starost 58 godina)kod kojih je urađena resekcija i rekonstrukcija visceralnih krvnih sudovaretroperitoneuma, tokom hirurške resekcije primarnih i sekundarnih tumoraretroperitoneuma. Glavni rezultati mjerenja u ovoj studiji su rani (<30 dana)morbiditet i mortalitet, kasni (>30 dana) vaskularni morbiditet i mortalitet,primarna prohodnost vaskularne rekonstrukcije i preživljavanje.Rezultati. Resekcija donje šuplje vene sa rekonstrukcijom PTFE graftomizvedena је kod 4 bolesnika, а aortna resekcija sa rekonstrukcijom graftomkod 2 bolesnika. Rekonstrukcija portne vene bila je izvedena tokom resekcijeneoplazmi pankreasa i neoplazme jetre u 3 bolesnika. Resekcija i rekonstrukcijagornje mezenterične arterije kod 2 bolesnika, zajedničke ilijačne arterijekod 2, zajedničke ilijačne vene u 3 bolesnika. Lijenalna, femoralna i donjamezenterična arterija rekonstruisane su kod 3 bolesnika. Tridesetodnevnimortalitet bio je 8,7% (4 bolesnika). Opšti tridesetodnevni morbiditet bio je17,39%, dok rani vaskularni morbiditet uključuje krvarenje na arterijskoj ilivenskoj anastomozi kod 2 bolesnika i ranu trombozu vaskularnog grafta kod2 bolesnika. Primarna prohodnost vaskularne rekonstrukcije za 12 mjesecibila je 80%, a preživljavanje 56,5%. Tokom perioda praćenja 26 bolesnika jebilo živo, bez recidiva osnovne bolesti. Kumulativna stopa preživljavanja bilaje 64,3% i 48,2% za 1 i 3 godine.Zaključak. Istovremene rekonstruktivne vaskularne procedure dozvoljavajuresekciju tumora koji zahvataju vaskularne strukture sa prihvatljivim ranimi kasnim morbiditetom i mortalitetom.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.