×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Magnetna rezonanca dojke

By
Siniša Ristić ,
Siniša Ristić

Department of Physiology, Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Sandra Joković ,
Sandra Joković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Mirjana Ćuk
Mirjana Ćuk

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Karcinom dojke je najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji. Mamografijai ultrazvuk su osnovni vizuelizacioni modaliteti za dijagnostiku karcinomadojke, a istraživanja su pokazala da magnetna rezonanca ima veću osjetljivostu njegovoj detekciji u odnosu na njih. Magnetna rezonanca dojke je uključenau dijagnostički algoritam karcinoma dojke, mada još uvijek nakon mamografijei ultrazvuka i u korelaciji s njima. Ipak, niska specifičnost magnetne rezonancedojke i visoka cijena njenog izvođenja ograničavaju njenu širu upotrebu.U radu su prikazane savremene mogućnosti i značaj primjene magnetne rezonanceu dijagnostici, skriningu, određivanju raširenosti bolesti karcinomadojke, kao i postterapijskom praćenju ovih bolesnica. Magnetna rezonancadojke se odlikuje velikom osjeljivošću ali slabijom specifičnošću koja se povećavaprimjenom kontrastnih sredstava (dinamička magnetna rezonancadojke). Jedna od njenih prednosti je što omogućava i izvođenje ciljanih biopsija.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.