×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Case Reports

Primarni ekstraskeletalni Ewing-ov sarkom torakalnog zida – prikaz bolesnika

By
Ljubomir Stajčić ,
Ljubomir Stajčić

Department of Clinical Radiology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Saša Vujnović ,
Saša Vujnović

Department of Clinical Radiology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Violeta Kovačević Radosavljević ,
Violeta Kovačević Radosavljević

Department of Clinical Radiology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Daliborka Marić ,
Daliborka Marić

Department of Clinical Radiology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Dragana Tomić ,
Dragana Tomić

Department of Clinical Radiology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Siniša Vujmilović ,
Siniša Vujmilović

Department of Clinical Radiology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Dragan Stojanov
Dragan Stojanov

Institut za radiologiju, Klinički centar Niš, Niš, Serbia

Abstract

Uvod. Ektraskeletalni Ewing-ov sarkom (EES) je neuroektodermalni tumorkoštanog porijekla, koji se najčešće javlja u drugoj deceniji života. EES jeizuzetno rijedak tumor. Cilj rada je prikazati RTG i CT nalaze kod rijetkogoblika torakalne lokalizacije EES kao što je slučaj kod našeg pacijenta.Prikaz bolesnika. U radu predstavljamo EES porijekla lijeve visceralnepleure, koji je dijagnostikovan kod dvadesetjednogodišnjeg muškarca, saneodređenim bolom u ramenu. Inicijalno je načinjena radiografija grudnogkoša, na kojoj je uočena pleuralna efuzija i jasno ograničena mekotkivna masaduž lijevog lateralnog torakalnog zida. Neposredno urađena je kompjuterizovanatomografija grudnog koša, koja jasnije prikazuje difuznu distribucijumultiplih nodularnih mekotkivnih zadebljanja pleure lijevog hemitoraksa.Histološki je dokazan EES visceralne pleure.Zaključak. EES – primitivni neuroektodermalni tumor je rijedak tumor kojitreba razlikovati od drugih tumora malih okruglih ćelija na osnovu njegovemorfologije i laboratorijskih nalaza. Iako je ekstremno rijedak , EES treba dabude uzet u obzir u diferencijalnoj dijagnozi primarnih tumora zida grudnogkoša.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.