×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Reviews

Pušenje i alkoholizam: učestalost u populaciji studenata

By
Mirjana Stojanović-Tasić ,
Mirjana Stojanović-Tasić

Medical Faculty Pristina, Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Anita Grgurević ,
Anita Grgurević

Institute of Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Jovana Cvetković ,
Jovana Cvetković

Medical Faculty Pristina, Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Goran Trajković
Goran Trajković

Institute of Medical Statistics and Informatics, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Rasprostranjenost upotrebe duvana i alkohola ispitivana je u različitim populacijama,odnosno u različitim starosnim grupama, sa ciljem procene veličineproblema i uticaja na zdravlje društva u celini. Kao pokazatelj raširenostiovih navika, najčešće je izračunavana njihova prevalencija u populaciji ilinjenom uzorku, a različitim tipovima epidemioloških studija identifikovanisu i mnogobrojni faktori udruženi sa upotrebom duvana i alkohola. Rezultatiovakvih ispitivanja u mnogim sredinama doprineli su definisanju preventivnihstrategija namenjenih različitim segmentima populacije u cilju sprečavanja isuzbijanja rasprostranjenosti ovih navika. Ovaj pregledni rad se bavi prevalencijompušenja i upotrebe alkohola u populaciji studenata. U uvodnom deludaju se objašnjenja relevantnih pojmova i definicije zavisnosti od duvana ialkohola. Dalje se navodi prevalencija upotrebe ovih supstanci u populacijistudenata u različitim zemljama širom sveta.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.