×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

By
Svjetlana Stoisavljević-Šatara ,
Svjetlana Stoisavljević-Šatara

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Duško Jović ,
Duško Jović

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Krsto Jandrić ,
Krsto Jandrić
Svjetlana Milanović ,
Svjetlana Milanović
Snežana Petrović-Tepić ,
Snežana Petrović-Tepić
Contact Snežana Petrović-Tepić

University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Vlastimir Vlatković
Vlastimir Vlatković

Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Infekcije urinarnog trakta (IUT) su poslije respiratornih, najčešće infekcijeu dječjem uzrastu.Cilj rada je bio utvrditi učestalost urinarnih infekcija,njihove etiološke i kliničke osobitosti kod djece u prvoj godini života, koja suhospitalizovana na Klinici za dječje bolesti tokom jednogodišnjeg perioda.Metode. Istraživanje je provedeno u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. god.na Klinici za dječje bolesti Banja Luka. Analizirano je ukupno 126 pacijenatauzrasta 0–12 mjeseci kod kojih je verifikovana IUT. Svi pacijenti su podijeljeniu 4 starosne grupe (I: 0-28 dana života; II: 29 dana-3 mjeseca; III: 4-8 mjeseci;IV: 9-12 mjeseci). Ispitanici su podvrgnuti ispitivanjima koja su, zavisnood indikacija, obuhvatala laboratorijske i mikrobiološke testove, ultrazvukabdomena i mikcionu cistouretrografiju.Rezultati. Djeca hospitalizovana zbog IUT u prvoj godini života učestvujuu strukturi ukupnog hospitalnog morbiditeta sa 3,18%. Infekcije se češćejavljaju kod dječaka, što je posebno izraženo u novorođenačkom periodu,(79% dječaka prema 21% djevojčica). Infekciju po tipu akutnog pijelonefritisaimalo je 110 (87,3%) djece. Kod 50% dojenčadi IUT se ispoljila u prva 3 mjesecaživota, zatim od 4–8 mjeseca. Najčešći izolovan uropatogen je Escherichia coli(52,38%), oblik terapije parenteralni (96,03%), a ukupno trajanje terapije 8–10dana. Na ultrazvučnom pregledu abdomena znake proširenog pijelokanalnogsistema imalo je 31,75% djece. Od učinjene 43 mikcione cistouretrografijevezikoureteralni refluks je nađen u 23,2% djece.Zaključak. IUT su se najčešće javljale u prva 3 mjeseca života, po tipu akutnogpijelonefritisa sa nespecifičnom simptomatologijom, češće kod dječaka. Najčešćiuropatogen je bila Escherichia coli, a način liječenja parenteralni. Vezikoureteralnirefluks je nađen kod 23,2% djece kod koje je učinjena mikcionacistouretrografija.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.