×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Reviews

Nedostaci sadašnjeg sistema vrednovanja naučnika – kako ga usavršiti?

By
Ljiljana Vučković-Dekić
Ljiljana Vučković-Dekić
Contact Ljiljana Vučković-Dekić

Serbian Medical Society, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia

Abstract

Nova grana scijentologije – scijentometrija – je prevenstveno oformljenaza potrebe bibliotekarstva, ali su neki bibliometrijski indikatori počeli dase koriste i za potrebe vrednovanja rada naučnika. Ti indikatori mogu bitikvantitativni (od kojih su najznačajniji broj publikacija i analiza njihove citiranosti)i kvalitativni (ekspertsko mišljenje), a postoje i brojna međustanja. Svipostojeći indikatori imaju svoje prednosti i svoje nedostatke. Kako se smatrada postojeći sistem evaluacije nije savršen, izneti su i neki predlozi da sepostojeći sistem koriguje i usavrši. Zasada se čini najvažnijim da se prilikomevaluacije pojedinca koristi najveći mogući broj postojećih pokazatelja, jersvaki od njih delimično koriguje nedostatke prethodnog. Samo na taj načinevaluator može biti siguran da je vrednost pojedinca procenio na najboljimogući način, odgovorno i etički.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.