×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Nova grana scijentologije – scijentometrija – je prevenstveno oformljenaza potrebe bibliotekarstva, ali su neki bibliometrijski indikatori počeli dase koriste i za potrebe vrednovanja rada naučnika. Ti indikatori mogu bitikvantitativni (od kojih su najznačajniji broj publikacija i analiza njihove citiranosti)i kvalitativni (ekspertsko m...

By Ljiljana Vučković-Dekić