×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Neoperativnо liječenje ekstenzionih suprakondilarnih preloma humerusa-tip III ortopedskom repozicijom kod djece

By
Vlado Mirošljević ,
Vlado Mirošljević

Clinic for Children’s Diseases, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Mirko Raković ,
Mirko Raković
Contact Mirko Raković

Clinic for Paediatric Surgery, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Mirko Šatara ,
Mirko Šatara

Clinic for Paediatric Surgery, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Zoran Rakonjac
Zoran Rakonjac

Clinic for Paediatric Surgery, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. U radu se istražuje mogućnost neoperativnog liječenja suprakondilarnihfraktura humerusa ekstenzionog tipa kod djece uzrasta od 5-10 godina.Metode. Obrađeno je 51 dijete sa suprakondilarnim prelomom humerusaliječeno tokom perioda od dvije godine (1998-2000) na Dječjoj hirurškojklinici u Banjaluci. Od ukupnog broja preloma, 21 prelom je tip III. Lateralnopomjeranje distalnog fragmenta bilo je prisutno kod 16 djece, dok je kodpreostalih 5 djece pomjeranje bilo medijalno. Sve repozicije rađene su u opštojanesteziji, pod kontrolom portabilnog rentgen aparata. Dužina imoblizacijeiznosila je 3–4 nedjelje.Rezultati. Kod 70% djece repozicije je bila uspješna bez značajnije naknadneredislokacije. Kod petoro djece je zbog naknadne dislokacije rađena ponovozatvorena repozicija. Kod jednog pacijenta urađena je otvorena repozija ifiksacija fragmenata Kurschner-ovim iglama.Zaključak. U oko 80% slučajeva moguć je efikasan konzervativni tretmansuprakondilarnog preloma tip-III. Operativno liječenje treba ostaviti za strogoindikovane slučajeve.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.