×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Case Reports

Primjena kontinuirane kineziterapije u liječenju ankilozirajućeg spondilitisa – prikaz bolesnika

By
Aleksandra Marković ,
Aleksandra Marković
Aleksandra Hadžiavdvić ,
Aleksandra Hadžiavdvić
Contact Aleksandra Hadžiavdvić

General hospital “Saint Luke the Apostle“ Doboj, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Nikola Gavrić
Nikola Gavrić

General hospital “Saint Luke the Apostle“ Doboj, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Ankilozirajući spondilitis (Morbus Bechterew) je hronično zapaljensko,reumatsko oboljenje koje se odlikuje sinovitisom sakroilijačnih zglobova i sinovijskihzglobova kičmenog stuba. Cilj rada je prikazati značaj kontinuiranekineziterapije u liječenju ankilozirajućeg spondilitisa.Prikaz bolesnika. Bolesnik (muškarac, star 38 godina) sa ankilozirajućimspondilitisom se javio fizijatru zbog pogoršanja simptoma osnovnog oboljenjau smislu bolova i ograničenja pokreta te smetnji u obavljanju aktivnostisvakodnevnog života.Nakon kliničkog pregleda kod bolesnika je započetfizikalni tretman koji je sadržao analgetske procedure elektro i sonoterapiju od10 tretmana i dva mjeseca kontinuirane kineziterapije pod kontrolom fizioterapeuta.Nakon dva mjeseca, na kontrolnom pregledu bolesnik nema boloveni ograničenost pokreta i nesmetano obavlja aktivnosti svakodnevnog života.Zaključak. Kontinuirana kineziterapija je neizostavni vid liječenja bolesnika saankilozirajućim spondilitisom jer sprečava nastanak deformiteta i omogućavaublažavanje simptoma i povećanje pokretljivosti kičmenog stuba.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.