×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Gigantska aneurizma unutrašnje karotidne arterije, mogućnosti liječenja u zavisnosti od operativnog rizika

By
Vesna Ivanišević ,
Vesna Ivanišević
Contact Vesna Ivanišević

Clinic of Neurosurgery, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Vjeran Saratlic ,
Vjeran Saratlic

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Sanja Marić ,
Sanja Marić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Radmil Marić ,
Radmil Marić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Branislava Ćurčić
Branislava Ćurčić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Intrakranijalne aneurizme se definišu kao gigantske ako su veće od25 mm i rijetke su intrakranijalne lezije. Obično se manifestuju znacimasubarahnoidalnog krvarenja, ili kompresivnim “mass“ efektom kao tumor,epileptičnim napadom ili znacima tromboembolije. Nakon dijagnostike,kompujuterizovane tomografije i magnetne rezonance (MRI) mozga i angiografskedijagnostike, postavljaju se indikacije za mikrovaskularni klipingili endovaskularni tretman. Opisan je slučaj 78 godina stare bolesnice sagigantskom aneurizmom unutrašnje karotidne arterije (ACI).Prikaz bolesnika. Žena stara 78 godina, prvi put u životu je dobila epileptičninapad. Pacijentkinja je srčani bolesnik sa istorijom masivnog dijafragmalnoginfarkta koji je imala prije tri mjeseca. Nakon urađenog MRI mozga i MRI angiografijedokazano je postojanje gigantske aneurizme ACI desno. S obziromna kardijalni status i visok rizik za bilo koju vrstu intervencije, odlučili smose na konzervativni tretman uz praćenja, kontrolu krvnog pritiska, i redovnuinternističku terapiju, odgovarajući režim ishrane i antiepileptičnu terapiju,te kontrolnu MRI angiografiju za 6 mjeseci.Zaključak. Uprkos prikazanim velikim serijama i analizama nije donesenkonsenzus o riziku i ishodu poslije hirurškog klipinga aneurizme ili endovaskularneprocedure koji se statistički ne razlikuje značajno. Samo u posebnimslučajevima, kada je rizik za bilo koji tretman gigantske nerupturiraneaneurizme visok (godine starosti, kardijalni status), a uz činjenicu da jenjihova sklonost rupturi mala, treba se odlučiti na praćenje uz prevencijudrugih negativnih faktora.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.