ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Procjeni kvaliteta života posvećuje se posljednjih godina sve veća pažnjakako na polju prirodnih tako i društvenih nauka. Autori iz različitih oblastipristupaju konceptu kvaliteta života iz perspektive svojih ciljeva istraživanja,tako da je i danas prisutan veliki broj definicija. Kvalitet života je na prvommjestu psihološka kategorij...

By SANDRA JOKOVIĆ, JELENA PAVLOVIĆ, NATALIJA HADŽIVUKOVIĆ, RADE ĐEVIĆ, SNEŽANA VILOTIĆ