×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Nutritivni status kod starih osoba

By
Jelena Pavlović ,
Jelena Pavlović
Contact Jelena Pavlović

Faculty of Medicine Foca, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Sandra Joković ,
Sandra Joković

Faculty of Medicine Foca, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Natalija Hadživuković ,
Natalija Hadživuković

Faculty of Medicine Foca, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Snežana Vilotić ,
Snežana Vilotić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Rade Djević
Rade Djević

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Starenje stanovništva, a samim tim i povećanje očekivanog trajanja životasu danas globalni fenomeni. U okviru poremećaja stanja uhranjenosti kodstarih posebno treba obratiti pažnju na pothranjenost, odnosno proteinsko-energetski deficit, nutritivnu anemiju i gojaznost. Nutritivnа anemijakod starih najčešće je posljedica nedostatka gvožđa, folata i vitamina B12, ačesto je udružena sa infekcijom ili je posljedica nekog hroničnog oboljenja.Prеvаlеncа gојаznоsti imа stаlаn porаst i prеdstаvljа znаčајаn zdrаvstvеniprоblеm u vеćini industriјаlizоvаnih zеmаljа. Proces nutritivne njege morada bude kontinuiran, a procjena nutritivnog statusa, otkrivanje faktora rizikaza malnutriciju i pravovremena primjena odgovarajućeg liječenja doprinosesmanjenju morbiditeta, mortaliteta, troškova liječenja i poboljšanju kvalitetaživota starih osoba.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.