×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Upotreba alkohola kod učenika srednjih škola

By
Nada Letić ,
Nada Letić

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Tatjana Marković-Basara ,
Tatjana Marković-Basara

University clinical center of Republika Srpska ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Mira Spremo
Mira Spremo
Contact Mira Spremo

Psychiatry Clinic, University clinical center of Republika Srpska ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Adolescencija protiče u znaku velikih psihičkih promjena koje su rezultatbiološkog sazrijevanja. Alkohol stvara prividnu sigurnost i može postatiznačajan psihološki stimulans, a njegovo redovnije uzimanje biće prvi korakka stvaranju psihičke, a kasnije i fizičke zavisnosti. Cilj rada je utvrđivanjeučestalosti i faktora rizika upotrebe alkohola među adolescentima.Metode. Uzorkom je obuhvaćeno 610 učenika srednjih škola u Banja Luci (360ženskog i 250 muškog pola), uzrasta od 14 do 18 godina. U istraživanju jekorišćen Upitnik o rizičnom ponašanju autora K. Berg-Kelly (Q-2000). Podacisu statistički obrađeni i analizirani.Rezultati. Od 610 ispitanih srednjoškolaca, 90% konzumira alkohol, a alkoholnikada nije probalo njih 9,8%. Statistički je značajna razlika u učestalostiupotrebe alkohola prema polu (p<0,01): muški ispitanici znatno češće upotrebljavajualkohol (95,1%) od ženskih (86,5%). Takođe, uočena je značajnarazlika u upotrebi alkohola prema uzrastu (p<0,01): srednjoškolci uzrastaod 17 do 18 godina više upotrebljavaju alkohol u odnosu na one od 15 do 16godina. Srednjoškolci koji pokazuju probleme u ponašanju češće konzumirajualkohol (p<0,01). Roditelji 59,2% srednjoškolaca su upoznati sa povremenimkonzumiranjem alkohola, a njih 38,9% to i odobrava. Ispitani srednjoškolcinajčešće upotrebljavaju vino (47,3%) i pivo (39,7%), koje nabavljaju samostalnou kafićima (46,1%) i prodavnicama (38,7%).Zaključak. Rezultati ukazuju na značajnu učestalost upotrebe alkohola ipotrebu uvođenja mjera za rano prepoznavanje i sprečavanje prvih tendencijaka upotrebi alkohola. Neophodno je uspostavljanje roditeljske kontrolei bolja kontrola sprovođenja zakona kojim se zabranjuje prodaja alkoholamaloljetnicima.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.