×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Neodgovarajuće propisivanje lijekova starijim osobama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

By
Neda Jotanović ,
Neda Jotanović

Division of Pharmacy, Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Lana Nežić ,
Lana Nežić

Department of Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Marko Vučen ,
Marko Vučen

Division of Pharmacy, Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Dušica Lakić ,
Dušica Lakić

Division of Pharmacy, Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Danijala Mandić ,
Danijala Mandić

Clinic of Internal Medicine, University clinical center of Republika Srpska ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Biljana Djukic
Biljana Djukic

Primary Health Care Center of Banja Luka, University clinical center of Republika Srpska ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Osobe starije životne dobi su usljed postojećih komorbiditeta izloženepovećanom riziku zbog neodgovarajućeg propisivanja lijekova. Cilj rada jebio utvrditi učestalost neodgovarajućeg propisivanja lijekova, interakcija ipotencijalnog izostanka propisivanja lijekova prema kriterijumima ScreeningTool of Older Person’s potentially inappropriate prescriptions/Screening Tool to Alertdoctors to the Right Treatment (STOPP/START) i protokolu autora Mimica-Matanović,Vlahović-Palčevski (2012).Metode. Studija presjeka je provedena u tri ambulante porodične medicinei obuhvatila je 88 pacijenata, starosti ≥65 godina. U analizi je korišćenamedicinska istorija sa trenutno propisanim lijekovima uz primjenu navedenihkriterijuma.Rezultati. Ukupan broj propisanih lijekova je bio 58, 3–9 po bolesniku. PremaSTOPP kriterijumu utvrđen je 41 slučaj neodgovarajućeg propisivanja lijekova,najčešće dugodjelujućih benzodiazepina i derivata sulfonilureje, digoksinau dozi preko 125 mcg/dan i nitrata. Prema kriterijumu Mimica-Matanović iVlahović-Palčevski utvrđeno je da su 63 lijeka imala neodgovoarajući odnosbenefit/rizik kod 54 (61,3%) bolesnika. Koristeći START kriterijum utvrđen jeizostanak primjene 61 neophodog lijeka u određenoj indikaciji kod 33 (37,5%)bolesnika, i to najčešće acetil-salicilne kiseline, statina, antikoagulanata ibeta blokatora. Ustanovljene potencijalne interakcije lijekova su se odnosilena dvostruku ili trostruku antiagregacionu terapiju, digoksin i furosemid, ikombinaciju agonista i antagonista dopamina (ropinirol i haloperidol).Zaključak. Neodgovarajuće propisivanje lijekova je prisutno kod 61,3%starijih ispitivanih bolesnika i češće je od izostanka primjene neophodnoglijeka u određenoj indikaciji. Primjena odgovarajućih kriterijuma je korisnaza utvrđivanje neodgovarajućeg propisivanja i poboljšanje bezbjednostiprimjene lijekova.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.