×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

By
Božo Krivokuća ,
Božo Krivokuća

Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju, University clinical center of Republika Srpska ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Darko Golić ,
Darko Golić

Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje, University clinical center of Republika Srpska ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Nada Banjac ,
Nada Banjac
Peđa Kovačević ,
Peđa Kovačević

Služba intenzivne medicine, University clinical center of Republika Srpska ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Svetozar Krivokuća
Svetozar Krivokuća

Služba intenzivne medicine, University clinical center of Republika Srpska ,Banja Luka ,Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Jetra je najčešće povređivan organ u traumi. Zahvaljujući unapređenjustrategije liječenja, mortalitet kod povreda jetre je posljednjih decenija uznačajnom padu. Cilj rada je da prikaže koliko su povrede jetre kompleksanproblem koji zahtijeva multidisciplinarni pristup u dijagnostici i liječenju,a ciljevi hirurškog liječenja su kontrola krvarenja, očuvanje funkcije jetre iprevencija komplikacija.Metode. Retrospektivnom studijom je obuhvaćeno 98 bolesnika operisanihzbog povreda jetre na Klinici za Opštu i abdominalnu hirurgiju UKC BanjaLuka u periodu 2006–2016. Iz istorije bolesti su analizirani: epidemiološkipodaci, mehanizam nastanka traume, dijagnostički pristup, stepen povredejetre, ukupna težina traume, učinjene hirurške procedure, ishod liječenja ikomplikacije.Rezultati. Od 288 bolesnika koji su operisani zbog teške abdominalne traume,98 je imalo povredu jetre (33 izolovane povrede jetre, a 55 udružene povredejetre i nekog od abdominalnih organa). Tretman teških povreda jetre uključivaoje perihepatično pakovanje kod 12, suturu jetre kod 71 i neki od tipovaresekcije jetre kod 5 bolesnika. Kod 10 bolesnika učinjena je samo hirurškaeksploracija i drenaža trbušne duplje. Od 74 bolesnika, kod kojih je uzrokpovrede bila tupa trauma, umrlo je 19 (25,68%), dok su od 24 bolesnika saubodnom i sklopetarnim povredama umrla dva (8,33%) bolesnika. Mortalitetje bio značajno niži kod pacijenata s povredama I, II i III stepena u odnosuna povrede IV I V stepena (p = 0,015). Četiri (4,08%) bolesnika su imala postoperativnusepsu, 20 (20,41%) pleuralni izliv, a kod tri (3,06%) bolesnika serazvio akutni respiratorni distress sindrom (ARDS).Zaključak. Ukupni mortalitet od 21,4% u našoj studiji je bio usko povezan sastepenom težine povrede jetre, a značajno je smanjen zahvaljujući savremenimdijagnostičkim i terapijskim metodama.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.