×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Faktori koji utiču na ishod liječenja sindroma kaude ekvine

By
Zorislava Bajić ,
Zorislava Bajić

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Milada Nalesnik ,
Milada Nalesnik

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Tatjana Boškić ,
Tatjana Boškić
Biljana Jovanović ,
Biljana Jovanović
Tatjana Bućma
Tatjana Bućma
Contact Tatjana Bućma

Institute of Physical Therapy and Rehabilitation „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka,, Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Grupa znakova i simptoma koji se javljaju kao rezultat oštećenja nervnihkorjenova caudae equinae smještenih u kičmenom kanalu nosi naziv sindromkaude ekvine (cauda equina syndrome). Najčešće je uzrokovana lumbalnomhernijacijom intervertebralnog diska. Klinička slika se karakteriše bolom ukrsnom, glutealnom i perinealnom regionu, bolom duž zadnje strane donjegekstremiteta, utrnulošću i motornim i senzornim deficitima na donjim ekstremitetima.Može se javiti i disfunkcija mokraćne bešike i potencije.Prikaz bolesnika. Pacijent dolazi na pregled kod fizijatra zbog jakog bola uslabinskom segmentu, koji se propagirao duž oba donja ekstremiteta praćenosjećajem slabosti, više lijevo, te nemogućnosti pražnjenja mokraćne bešike.Snimak dobijen nuklearnom magnetnom rezonancom (NMR) pokazujeprotruziju intravertebralnog diska na dva nivoa. Pacijent je podvrgnut operativnomzahvatu: Hemilaminectomia L4 l. sin et foraminotomia L5-S1 l. sin,extirpatio disci. Mjesec dana nakon operativnog zahvata provodi postoperativnustacionarnu rehabilitaciju. Na prijemu je detektovana slabost plantarnihfleksora lijevog stopala, te trnjenje u istom, nepotpuno pražnjenje bešike,nemogućnost kontrole spoljašnjeg analnog sfinktera i disfunkcija potencije.Nalaz urofloumetrije potvrdio je tešku hipotoniju detrusora mokraćne bešikekoja graniči sa atonijom. Pacijent je proveo fizikalni tretman, te dva ciklusaelektrostimulacije detrusora mokraćne bešike. Kontrolni urodinamski nalazbez značajnijih promjena u odnosu na prethodni. Nakon provedenog liječenjapacijent ima osjećaj olakšanog mokrenja, seksualna disfunkcija je manjа, snagaplantarnih fleksora je poboljšana.Zaključak. Na samom početku liječenja bili su prisutni faktori koji su ukazivalina teškoće u ishodu liječenja (hronični bol, odloženo operativno liječenje,odložena rehabilitacija). Smatramo da je poboljšanje nastupilo kao posljedicapsihološkog stanja pacijenta koji uspijeva uticati na aktivnosti sfinktera.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.