×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Reviews

Bolesti usta i zuba kod starih

By
Nedeljka Ivković ,
Nedeljka Ivković

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Đorđe Božović ,
Đorđe Božović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dijana Popović-Grubač ,
Dijana Popović-Grubač

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Marko Milosavljević
Marko Milosavljević

Faculty of Medical Science Kragujevac, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia

Abstract

Starenje je prirodan i ireverzibilan fiziološki proces koji zavisi od faktoranasljeđa, faktora sredine, ali i od načina života. Pri tome bitnu ulogu imajubrojni fiziološki, biološki, psihološki i drugi faktori. U odnosu na starost istarenje postoje veoma izražene individualne razlike. Starost čitavog organizmačovjeka, kao i pojedinih organa i sistema, ne počinje kod svih osoba uisto vrijeme, niti se razvija istom brzinom. Taj proces doprinosi pogoršanjuzdravlja i konačno vodi smrti, ali pri tome nije značajna samo dužina, već ikvalitet života.Starenje, skoro bez izuzetka, dovodi do manjeg ili većeg smanjenja kvalitetaživota. Na kvalitet života može veoma značajno da utiče i stanje usta i zuba,oboljenja ili nedostatak većine ili svih zuba. Najčešća oralna oboljenja i stanjakoja utiču na kvalitet života, i koja mijenjaju brojne funkcije orofacijalnogsistema su: gubitak zuba, parodontopatije, karijes, prekancerozne lezije usneduplje i karcinomi, kserostomija i resorpcija kosti alveolarnog grebena.Da bi se doprinijelo rješavanju problema starih osoba, potrebno je da sestomatolozi više bave starim osobama, da se organizuju redovni stomatološkikontrolni pregledi, da se tom prilikom pregledaju sva tkiva usne duplje iokoline, a ne samo zubi, da se poboljša oralna higijena i da se obezbijediefikasna kućna stomatološka njega, posebno nepokretnih starih osoba. Posebnoje važno brigu o oralnom zdravlju uključiti u nacionalne programe očuvanjaopšteg zdravlja, jer je to najefikasniji put za poboljšanje oralnog zdravlja ikvaliteta života starih osoba.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.