×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Grupa znakova i simptoma koji se javljaju kao rezultat oštećenja nervnihkorjenova caudae equinae smještenih u kičmenom kanalu nosi naziv sindromkaude ekvine (cauda equina syndrome). Najčešće je uzrokovana lumbalnomhernijacijom intervertebralnog diska. Klinička slika se karakteriše bolom ukrsnom, glutealnom i perine...

By Zorislava Bajić, Milada Nalesnik, Tatjana Boškić, Biljana Jovanović, Tatjana Bućma