×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Reviews

Faktori rizika za nastanak bolesti povezanе sa Clostridium difficile

By
Milena Dubravac Tanasković ,
Milena Dubravac Tanasković

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Danijela Radulović ,
Danijela Radulović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Biljana Mijović ,
Biljana Mijović

University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Janja Bojanić
Janja Bojanić

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Clostridium difficile je Gram-pozitivni, sporogeni bacil koji se danas smatrajednim od najznačajnijih uzročnika bolnički stečenih dijareja, a sva oboljenjaizazvana ovom bakterijom poznata su pod nazivom „bolesti povezane sa C.difficile“ (engl. Clostriduim difficile–associated disease, CDAD). Iako učestalostovih oboljenja varira od zemlje do zemlje, na globalnom nivou se beleži značajanporast incidencije CDAD, što predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Ciljovog preglednog rada je da se na osnovu novijih podataka iz literature ukažena najbitnije faktore rizika za nastanak CDAD. Faktori rizika za CDAD moguse podeliti u sledeće grupe: (1) lekovi (antibiotici, imunosupresivi, lekovi kojivrše supresiju lučenja želudačne kiseline i hemioterapija), (2) faktori rizikavezani za organizam domaćina (starost iznad 65 godina, komorbiditeti), (3)faktori povezani sa mikroorganizmom (sposobnost C. difficile da adherira zaodgovarajuće intestinalne receptore i produkuje toksine), i (4) faktori sredine(skoriji ili produžen boravak u hospitalnim uslovima, česte hospitalizacije).Poznavanje svih poznatih i potencijalnih faktora rizika za nastanak ovakvihinfekcija uz adekvatno sprovođenje nadzora nad njima, ključni su elementipreventivnih stategija koje mogu značajno da smanje incidenciju CDAD.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.