×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Educational article

Autorstvo/koautorstvo/lažno autorstvo

By
Ljiljana Vučković-Dekić
Ljiljana Vučković-Dekić
Contact Ljiljana Vučković-Dekić

Serbian Medical Society, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia

Abstract

Autorstvo je od najvećeg značaja za evaluaciju rada naučnika. Kako je savremenanauka multidisciplinarna i multiprofesionalna, jedan naučni članakje rezultat rada više saradnika, pa se u listi (ko)autora pojavljuje sve većibroj osoba. Iz te činjenice pojavljuje se novi pojam u istoriji nauke – lažnoautorstvo, t.j., pripisivanje autorstva saradnicima koji nisu značajno intelektualnodoprineli nastanku naučnog članka. Kako ova pojava višestruko štetii naučnicima i nauci u celini, udruženja urednika naučnih časopisa donelasu kriterijume za sticanje autorstva. Međutim, smatra se da ovi uslovi, iakomnogo puta reprodukovani u većini međunarodnih i domaćih časopisa, nisudovoljno poznati, ili da ih se neki autori ne pridržavaju. Razlozi za ovo suvišestruki, ali je krajnji ishod – kršenje visokih etičkih principa nauke – dobrenaučne prakse. Najvažniji korak ka poboljšanju klime u naučnoistraživačkomradu je edukacija mlađih saradnika o etici nauke, što je zadatak svih glavnihučesnika u procesu publikovanja.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.