×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Komorbiditeti kod oboljelih od reumatoidnog artritisa

By
Ivan Radić ,
Ivan Radić

Faculty of Medicine, University of Priština temporarily settled in Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Verica Prodanović ,
Verica Prodanović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Marijana Kovačević ,
Marijana Kovačević

Faculty of Medicine, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Snežana Mališ ,
Snežana Mališ

Faculty of Medicine, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Nikolina Dukić
Nikolina Dukić

Faculty of Medicine, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Reumatoidni artritis je sistemsko, autoimunsko oboljenje koje dovodido deformacija i destrukcija zglobova, smanjujući radnu sposobnost oboljelogi značajno utičući na kvalitet života. Bolest u oko 80% bolesnika počinje postepeno,a klinički se ispolji nakon neke infekcije, tjelesne ili psihičke traume,ili porođaja. Komorbiditeti (pridružena oboljenja) nisu rijetki kod bolesnikasa reumatoidnim artritisom, pa prosječno kod pojedinog bolesnika sa reumatoidnimartritisom postoji 1,6 komorbiditeta. Cilj istraživanja je ispitivanjeučestalosti pridruženih bolesti kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom, kaoi promjene te učestalosti tokom jednogodišnjeg praćenja. Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 50 bolesnika sa reumatoidnim artritisomkoji su liječeni ambulantno i hospitalno na području Hercegovine. Dijagnozaje postavljena prema revidiranim kriterijumima Američkog udruženja reumatologaiz 1987. godine. Rezultati. Među bolesnicima liječenim od reumatoidnog artritisa bilo jeviše žena (74%) nego muškaraca (20%). Prosječna starosna dob žena bilaje 55,6±12,6 godina, a muškaraca 58,1±11,2 godine. Najveći broj ispitanika(26%) oboljelih od reumatoidnog artritisa imalo je kardiovaskularne bolesti(hipertenzija, angina pektoris, valvularne bolesti srca), 12% ispitanika bolestiendokrinog sistema (diabetes mellitus i bolesti štitaste žlijezde) i 4% ispitanikabolesti gastrointestinalnog trakta. Tokom praćenja povećavala se učestalostsvih komorbiditeta. Zaključak. Visok procenat bolesnika sa reumatoidnim artritisom ima pridruženaoboljenja među kojima svojom učestalošću prednjače bolesti kardiovaskularnogsistema.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.