×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Anatomske karakteristike arterijske vaskularizacije dorzalne strane stopala

By
Branislava Ćurčić ,
Branislava Ćurčić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Radmil Marić ,
Radmil Marić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dražen Erić ,
Dražen Erić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Radmila Balaban Đurević ,
Radmila Balaban Đurević

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Siniša Šolaja ,
Siniša Šolaja

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Gabrijela Šolaja
Gabrijela Šolaja

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Dorzalna strana stopala i prsti su često pod uticajem mikrovaskularnih ineuropatskih komplikacija, zbog čega je potrebno dobro razumijevanje arterijskihkarakteristika ovog predjela. Cilj rada je registrovanje mikroanatomskihkarakteristika arteria dorsalis pedis (ADP): mjesto nastanka, prečnik i anastomozenjenih bočnih i završnih grana, kao i varijacije ovih arterija.Metode. Mikromorfometrijska ispitivanja su rađena na 20 potkoljenica istopala, oba pola, starosti od 40 do 75 godina. Ispitivanje je rađeno korozionomtehnikom dobijanja vaskularnih otisaka ADP i njenih grana. Mjerenja disekcionihi korozionih preparata su obavljena okularnim mikrometrom, nakončega su preparati fotografisani digitalnim fotoaparatom, dok su detalji nadobijenim preparatima slikani pomoću stereomikroskopa i digitalne kamere.Rezultati. U svim slučajevima ADP je nastajala od arteria tibialis anterior. U25% slučajeva imala je dominatnu ulogu u izgradnji dubokog tabanskog luka.U 85% slučajeva njena prva bočna grana je bila arteria tarsalis lateralis. U 95%slučajeva završavala se sa arteria plantaris profunda i arteria metatarsalis dorsalisprima. U 100% slučajeva je postojala terminalna anastomoza između arteriadorsalis pedis i arteria plantaris lateralis.Zaključak. U svim ispitivanim uzorcima ADP je nastala kao grana arteriatibialis anterior, imala je najveći kalibar u poređenju sa ostalim arterijamadorzuma stopala i terminalno je anastomozirala sa arteria plantaris lateralis.U većini slučajeva prva bočna grana ADP je arteria tarsalis lateralis. U manjeod polovine slučajeva ADP nije davala lučnu arteriju (a. arcuata) kao svojubočnu granu, dok je u četvrtini slučajeva dominanto izgrađivala dubokitabanski arterijski luk.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.