×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Morfološka i topografska analiza krvnih sudova cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

By
Tatjana Bućma ,
Tatjana Bućma
Contact Tatjana Bućma

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Zdenka Krivokuća ,
Zdenka Krivokuća

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Igor Sladojević ,
Igor Sladojević

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Vesna Gajanin
Vesna Gajanin

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Kompresija nerava od strane krvnih sudova u pontocerebelarnom uglumože uzrokovati funkcionalne promjene ovih nerava. Radikularni, cisternalnidio vestibulokohlearnog nerva (n.VIII) ishranjuju grančice a. cerebelli anteriorinferior (AICA).Metode. Istraživanja su vršena na 40 mozgova odraslih lica, oba pola, dobiod 21 do 78 godina. Po završetku fiksiranja vršeno je fino preparisanje strukturapontocerebelarnog ugla, a zatim evidentiranje varijacija i odnosa krvnihsudova i nerava.Rezultati. AICA je u 17% desno i 6% lijevo bila dvostruka. Hipoplastična AICAje češće viđena na lijevoj strani (30 %). Odnos sa n. abducens-om (n.VI) je ostvarivalačešće sa lijeve strane, a sa n. facialis-om (n.VII) i n.VIII češće desno.AICA je u 22% desno i u 30% lijevo pravila omču oko n.VIII. Kada je riječ oodnosu bočnih grana AICA i n.VIII, najčešće su druga desna (45 % slučajeva) idruga lijeva (35 % slučajeva) grana imale blizak odnos sa pomenutim nervomZaključak. Iako postoji čest nalaz bliskog odnosa n.VIII i krvnih sudova, vrlosu oprečni stavovi o postojanju vaskularnog kompresivnog sindroma, dokjedni autori smatraju da je to normalan anatomski nalaz, drugi potvrđujusvojim radovima postojanje istog.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.