×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Vol 2, No 1 (2011)

All issues
Authors in this issue:

Siniša Ristić, Veljko Marić, Ljiljana Lukić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Marijana Kovačević, Danijela Trifunović, Dragana Pavlović, Srđan Mijatović, Ljubica Đukanović, Bojan Kujundžić, Ranko Golijanin, Helena Marić, Lado Davidović, Veljko Marić, Aleksandra Žuža, Jelena Krunić, Smiljka Cicmil, Nikola Stojanović, Đorđe Božović, Dejan Petrović, Vladimir Miloradović, Mileta Poskurica, Biljana Stojimirović, Nenad Petković, Sanja Simić-Ogrizović, Siniša Ristić, Novica Petrović, Vekoslav Mitrović, Igor Petrović, Sanja Marić, Ksenija Bulatović, Bojana Davidović, Svjetlana Janković, Dragan Ivanović, Tanja Ivanović, Zoran Vulićević, Mirjana Ivanović, Dejan Bokonjić, Milan Stojaković, Bogdan Stojaković, Maksim Kovačević, Milivoje Dostić, Rade Miletić, Dražan Erić, Nenad Lalović, Dalibor Potpara, Helena Marić, Marijana Kovačević, Siniša Ristić, Sanja Marić, Radmil Marić, Ljubica Djukanović,

Published: 30.06.2011.

Contents

25.06.2011. Letter to the editor
Hronična bolest bubrega – opšti zdravstveni problem

Tokom poslednjih decenija širom sveta se dramatično povećavao broj bolesnika koji se leče metodama za zamenu funkcije bubrega [1]. U SAD se broj ovih bolesnika udvostručio u periodu od 1991. do 2004. godine [2]. Sličan porast broja bolesnika koji se leče metodama za zamenu funkcije bubrega zabeležen je i u zemljama Evropske unije [3], a jo&s...

By LJUBICA DJUKANOVIĆ

28.06.2011. Original Scientific Articles
Prevelenca nekarijesnih cervikalnih lezija na teritoriji opštine Foča

Uvod. Nekarijesne cervikalne lezije su gubitak tvrdog zubnog tkiva na vratuzuba, najčešće lokalizovan na vestibularnoj površini. Ovakav gubitak mineralizovanezubne strukture može biti uzrokovan različitim etiološkim faktorima,a može dovesti do neugodne preosjetljivosti, bolnih senzacija, patološkihpromjena u pulpi i kona...

By ALEKSANDRA ŽUŽA, JELENA KRUNIĆ, SMILJKA CICMIL, NIKOLA STOJANOVIĆ, ĐORĐE BOŽOVIĆ

29.06.2011. Original Scientific Articles
Procjena uticaja promocije oralnog zdravlja u djece istočnog dijela Republike Srpske

Uvod. Oralno zdravlje je neraskidivi dio cjelokupnog zdravlja. Stanje uposlijeratnom periodu, neadekvatna ishrana i zanemarena briga o oralnomzdravlju, odrazila se na zdravlje usta i zuba djece na ovim područjima. Ciljistraživanja je da se procijeni uticaj promocije oralnog zdravlja primjenompreventivnih mjera i zdravstvenim prosvjećivanjem na sman...

By BOJANA DAVIDOVIĆ, SVJETLANA JANKOVIĆ, DRAGAN IVANOVIĆ, TANJA IVANOVIĆ, ZORAN VULIĆEVIĆ, MIRJANA IVANOVIĆ, DEJAN BOKONJIĆ

30.06.2011. Original Scientific Articles
Trajne promjene ličnosti nakon katastrofičnog iskustva i posttraumatski stresni poremećaj

Uvod. Ovaj članak istražuje sličnosti i razlike između posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i trajnih promjena ličnosti nakon katastrofičnog iskustva (TPL). TPL je dijagnostička kategorija uključena u Međunarodnu klasifikaciju bolesti - 10. revizija (MKB-10). PTSP i TPL opisani su u dva kompleta MKB-10 kriterijuma, dijagnostičkim kriterijumim...

By MILAN STOJAKOVIĆ, BOGDAN STOJAKOVIĆ

30.06.2011. Original Scientific Articles
BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA 2011; 2(1):27-32 UDK: 616.61-008.64-036.21 Originalni rad Da li su opravdani sistematski pregledi stanovnika u žarištima endemske nefropatije?

Uvod. U endemskim selima Donje i Gornje Crnjelovo urađeni su sistematskipregledi odraslih stanovnika u proljeće 2009. i 2010. godine. Analiza rezultataprikazana u ovom radu urađena je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktorarizika za nastanak bolesti bubrega i učestalost osoba sa markerima bolestibubrega u zavisnosti od prisutnih faktora rizika.Me...

By SINIŠA RISTIĆ, VELJKO MARIĆ, LJILJANA LUKIĆ, ZLATKO MAKSIMOVIĆ, SLOBODAN MARIĆ, MARIJANA KOVAČEVIĆ, DANIJELA TRIFUNOVIĆ, DRAGANA PAVLOVIĆ, SRĐAN MIJATOVIĆ, LJUBICA ĐUKANOVIĆ

28.06.2011. Original Scientific Articles
Depresija kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama

Uvod. Depresija je česta među bolesnicima koji boluju od hroničnih bolesti,ali su podaci o prevalenci depresije kod bolesnika liječenih dijalizama kontraverzni.Skrining depresije kod bolesnika liječenih hemodijalizama u Centruza hemodijalizu u Šamcu urađen je sa ciljem da se utvrdi učestalost depresijei komorbiditeta u ovoj populaciji i proc...

By NENAD PETKOVIĆ, SANJA SIMIĆ-OGRIZOVIĆ, SINIŠA RISTIĆ

28.06.2011. Original Scientific Articles
Luksacija kao komplikacija artroplastike kuka

Uvod. Luksacija je jedna od najznačajnijih komplikacija nakon aloartroplastikekuka. Cilj ove studije je analiza učestalosti luksacija nakon aloartroplastike kuka. Metode. Analizirani su pacijenti hospitalizovani na ortopedskom odsjeku Kliničkog centra Istočno Sarajevo, Bolnice Foča u periodu od 1999. do 2007.godine. Rezultati. Tokom ovog perioda im...

By MAKSIM KOVAČEVIĆ, MILIVOJE DOSTIĆ, VELJKO MARIĆ, RADE MILETIĆ, DRAŽAN ERIĆ, NENAD LALOVIĆ, DALIBOR POTPARA, HELENA MARIĆ, MARIJANA KOVAČEVIĆ, SINIŠA RISTIĆ, SANJA MARIĆ, RADMIL MARIĆ

28.06.2011. Case Reports
Uspješno zatvaranje oroantralne komunikacije modifikovanom operacijom Caldwell - Lüc

Uvod. Stvaranje oroantralne komunikacije može da se desi prilikom vađenjabilo kog bočnog zuba gornje vilice, mada u preko 50% slučajeva nastajeposlije vađenja gornjih prvih molara. Cilj rada je da se pokaže kako se osammjeseci nakon vađenja zuba i uspostavljanja oroantralne komunikacije možeuspješno hirurški odstraniti patološk...

By BOJAN KUJUNDŽIĆ, RANKO GOLIJANIN, HELENA MARIĆ, LADO DAVIDOVIĆ, VELJKO MARIĆ

28.06.2011. Reviews
Cardiovascular diseases in patients treated with haemodialysis

Introduction. Cardiovascular diseases are the leading cause of death in haemodialysis patients. The aim of this paper is to identify risk factors and development mechanisms for cardiovascular diseases, and emphasize the significance of their timely treatment.Methods. Expert surveys and clinical studies dealing with the etiopathogenesis, diagnosis a...

By DEJAN PETROVIĆ, VLADIMIR MILORADOVIĆ, MILETA POSKURICA, BILJANA STOJIMIROVIĆ

28.06.2011. Reviews
Poremećaj kontrole impulsa i oblici repetitivnog ponašanja u Parkinsonovoj bolesti

Dopamin je jedan od ključnih neurotransmitera u mozgu čiji poremećaj funkcijedovodi do brojnih neuroloških i psihijatrijskih poremećaja. Parkinsonova bolestpredstavlja prototip poremećaja motorike, ponašanja i pamćenja u čijoj osnovise nalazi poremećaj funkcije dopamina. Antiparkinsona terapija dovodi doznačajnog poboljšanja mo...

By NOVICA PETROVIĆ, VEKOSLAV MITROVIĆ, IGOR PETROVIĆ, SANJA MARIĆ, KSENIJA BULATOVIĆ

Recent issues

View Archive