×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Case Reports

Uspješno zatvaranje oroantralne komunikacije modifikovanom operacijom Caldwell - Lüc

By
Bojan Kujundžić ,
Bojan Kujundžić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ranko Golijanin ,
Ranko Golijanin

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Helena Marić ,
Helena Marić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Lado Davidović ,
Lado Davidović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Veljko Marić
Veljko Marić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Stvaranje oroantralne komunikacije može da se desi prilikom vađenjabilo kog bočnog zuba gornje vilice, mada u preko 50% slučajeva nastajeposlije vađenja gornjih prvih molara. Cilj rada je da se pokaže kako se osammjeseci nakon vađenja zuba i uspostavljanja oroantralne komunikacije možeuspješno hirurški odstraniti patološki promijenjena sluzokoža maksilarnogsinusa i zatvoriti oroantralna komunikacija, koristeći modifikovanu metoduoperacije po Caldwell–Lüc-u.Prikaz bolesnika. U radu je prikazan bolesnik, muškarac star 36 godina, kojise javio u prijemnu ambulantu klinike za Oralnu hirurgiju Medicinskogfakulteta u Foči. Iz anamneze se saznaje da je razlog njegovog javljanja curenjenepoznatog i neprijatnog sadržaja u predjelu gornjeg lijevog kvadrantaalveolarnog nastavka maksile. Poslije urađenog rendgenskog snimka i oralnogpregleda postavljena je dijagnoza oroantralne komunikacije u predjeluizvađenog zuba 26 uz postojanje fistuloznog otvora. Pristupilo se sprovođenjukombinovane medikamentozno-hirurške terapije. Medikamentozna terapijapodrazumijevala je intramuskularnu primjenu antibiotika, ispiranje sinusnešupljine fiziološkim rastvorom svaki dan tokom 7 dana uz primjenu antibiotikalokalno u šupljinu. Na kraju, u cilju zatvaranja oroantralne komunikacije,urađena je modifikovana operacija po Caldwell – Lüc-u.Zaključak: Prikazana operacija po Caldwell–Lüc-u je jedino pouzdano rješenjeblagovremeno neotkrivenih postekstrakcionih komplikacija kod kojih je došlodo otvaranja sinusne šupljine i uspostavljanja oroantralne komunikacije. Jedinoovaj način omogućava dobru vidljivost same sinusne šupljine i mogućnostuočavanja patološki promijenjene sluzokože sinusa, koja u svakom slučajumora da se ukloni.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.