×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Analiza kognitivnog deficita u subakutnoj fazi insulta: korelacija sa anatomskom lokalizacijom lezije

By
Sanja Vukadinović Stojanović ,
Sanja Vukadinović Stojanović
Goran Spasojević ,
Goran Spasojević

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Zlatan Stojanović
Zlatan Stojanović
Contact Zlatan Stojanović

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Prema radovima pojedinih autora 10% bolesnika razvija demencijunakon prvog insulta, a u slučaju ponovljenog insulta 30% bolesnika. Cilj ovograda je da se ispita zavisnost intenziteta kognitivnog deficita i morfo-anatomskelokalizacije lezije kod bolesnika u subakutnom stadijumu insulta.Metode. Istraživanje je obuhvatilo 118 osoba oboljelih od cerebrovaskularnoginsulta. Lokalizacija lezije određivana je na nekontrastnim kompjuterizovanimtomografskim (CT) snimcima debljine sloja 5 mm, a površina i obim lezijeprimjenom AutoCAD digitalne planimetrije. Psihometrijsko ispitivanje pomoćuskale za orijentaciju kognitivnog deficita (Mini Mental State Examination -MMSE) izvođeno je metodom slučajnog odabira 11-40 dana nakon insulta.Korelaciona analiza vršena je prostom linearnom/nelinearnom regresijom, iCox-ovim hazardnim regresionim modelom.Rezultati. Prema našim nalazima cerebrovaskularni insult se kod žena, uodnosu na muškarce, javlja u kasnijim dobnim skupinama (p=0,003). Površinanajvećeg poprečnog presjeka cerebrovaskularne lezije kod žena je većau odnosu na muškarce (p=0,046). Učestalost kognitivnog deficita iznosila je51,7%. Cox-ovim regresionim modelom utvrđen je veći rizik osoba ženskogpola (p=0,031), osoba starije dobi (p=0,004) kao i zavisnost kognitivnog deficitaod veće površine najvećeg poprečnog presjeka cerebrovaskularnih lezija(p=0,001). Učestalost i intenzitet kognitivnog deficita nije bila u korelacijisa anatomskom lokalizacijom i lezijama čeonog režnja (čeoni režanj/drugiregioni prosencephalona: p=0,846).Zaključak. Kao faktore rizika za pojavu kognitivnog deficita kod bolesnikasa insultom utvrdili smo: ženski pol, stariju dob i veću površinu najvećegpoprečnog presjeka cerebrovaskularne lezije. Nepostojanje korelacije izmeđuanatomske lokalizacije lezije i pojave kognitivnog deficita govori u priloguticaju nespecifičnih efekata lezije na pojavu kognitivne deteriorijacije tj.narušavanja opšteg somatskog stanja, smanjenja globalne moždane aktivnostii metaboličkih promjena mozga kod pacijenata u subakutnoj fazi insulta.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.