×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
For Practice

Teškoće sa kojima se susreću porodice dece sa posebnim potrebama u sadašnjem trenutku

By
Jasmina Karić ,
Jasmina Karić
Contact Jasmina Karić

Faculty for Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Iva Miličević ,
Iva Miličević
Snežana Medenica
Snežana Medenica

Faculty of Medicine Foca, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Okolina, različita struktura porodice, društvene krize i druge nepo¬voljne ekonomske okolnosti bitno utiču na dinamiku života, na ponaša¬nje, stresove i izvore frustracija nekih roditelja. Pokušaji pomoći koji se nude porodici dece sa posebnim potrebama, uglavnom nisu blagovremeni, nisu sistemski i nisu efikasni. Rešenja koja se nude su sporadična, nema podrške države kao ni povezanosti resornih ministarsava relevantnih u rešavanju problema porodica dece sa posebnim potrebama. Pitаnjе sаrаdnjе pоrоdicе i škоlе је stаrо pitаnjе, аli prоmеnоm kоntеkstа življеnjа оnо dоbiја nоvа znаčеnjа i оdrеđеnjа i trаži nоvi pristup, kаkо u prоučаvаnju tаkо i u prаktičnоm rеšаvаnju. Poslednjih desetak godina naša zemlja nalazi se u periodu kada se prekidaju stare moralne norme, a nove još nisu zaživele, što se nemi¬novno odražava na život porodica, funkcionisanje škola kao i na re-definisanje stručno naučnih tema i prioriteta.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.