×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Inhibitori protonske pumpe – primena i bezbednost

By
Dragiša Rašić ,
Dragiša Rašić

Internal Clinic, Medical Faculty Pristina, Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Julijana Rašić ,
Julijana Rašić
Contact Julijana Rašić

Institute of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty Pristina, Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Snežana Janićijević Hudomal ,
Snežana Janićijević Hudomal

Institute of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty Priština, Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Vojkan Nestorović
Vojkan Nestorović

Institute of Physiology, Medical Faculty Priština, Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Abstract

Uvod. Inhibitori protonske pumpe (IPP) primenjuju se u terapiji acido peptičkih poremećaja uključujući peptički ulkus, gastroezofagusni reflex, erozivni i neerozivni ezofagitis, Zollinger-Elissonov sindrom, Helicobacter pylori infekcije i profilaksu stres ulkusa. Dobro dokumentovana efikasnost i relativna bezbednost primene, doprineli su značajnom propisivanju IPP u praksi. Neželjena dejstva IPP nisu ozbiljna i javljaju se kod približno 1-3% lečenih pacijenata, bez značajnijih razlika među pojedinačnim predstavnicima. Dugotrajna terapija IPP povećava rizik od razvoja rebound hipersekrecije želudačne kiseline, pneumonije i enteralnih bakterijskih infekcija (dijareja izazvana sa Clostridium difficile), preloma kostiju i kardiovaskularni rizik pri istovremenoj primeni sa klopidogrelom. IPP ne izazivaju deficit gvožđa i vitamina B12, ali povećavaju rizik od razvoja hipomagnezemije. Većina iznetih podataka potiče iz retospektivnih kohort i case-control studija. Da bi se utvrdila tačna uzročno posledična povezanost između IPP i neželjenih događaja neophodno je sprovesti velika prospektivna, randomizirana, kontrolisana klinička ispitivanja. Mnogo racionalnija upotreba IPP smanjila bi troškove u zdravstvu i osigurala njihovu bezbedniju primenu.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.