×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Introduction. According to the data of the World Health Organization (WHO), mental illnesses are on the rise. The World Health Report estimates that today about 1 billion people suffer from mental and behavioral disorders or psychosocial problems such as those related to alcohol and drug abuse. Stigmatization of the mentally ill is one of the burni...

By Srdjan Živanović, Veselinka Kulić, Bojan Joksimović, Vedrana Joksimović, Marija Milić

Uvod. Populacija muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima(MSM) predstavlja posebno osjetljivu grupu za prenos HIV-a i drugih polnoprenosivih infekcija.Vulnerabilnost se povećava usljed rizičnog ponašanja,marginalizovanja, stigmatizovanja kao i nedostupnosti zdravstveno-socijalnezaštite. Cilj rada je bio da se ...

By Jela Aćimović, Ljubica Jandrić, Nina Rodić Vukmir

Mada ne postoji univerzalna definicija kvaliteta života u vezi sa zdravljem,postignut je konsenzus da je to širok koncept koji uključuje fizičko zdravlje,psihološko stanje i socijalne odnose. Psorijaza je hronično inflamatorno oboljenjepovezano sa socijalnom stigmatizacijom, bolom, nelagodnošću, fizičkiminvaliditetom i psiholo&...

By Milena Ražnatović, Janja Bojanić, Slavenka Janković