ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

01.12.2016. Original Scientific Article
Karakteristike prvog seksualnog odnosa kod adolescenata

Uvod. Najveći broj ljudi postaje seksualno aktivno tokom adolescencije.Uzrasna granica stupanja u seksualne odnose se pomera ka sve mlađimadolescentima što uzrokuje brojne poremećaje seksualnog, reproduktivnogi opšteg zdravlja. Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj polnih i uzrasnih razlika,kao i razlika koje potiču od tipa škol...

By MARJANA BOGDANOVIĆ, ČEDOMIR ŠAGRIĆ, OLIVERA RADULOVIĆ, SONJA ANTONIJEVIĆ