×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Infekcije mokraćnih puteva su najčešće bakterijske vanbolničke infekcije odkojih češće oboljevaju žene, а оko 20% do 35% žena nakon prve ima ponovnu infekciju mokraćnih puteva. Rekurentnom infekcijom mokraćnih puteva sesmatra infekcija koje se ponavljala najmanje tri puta u prethodnoj godini. Faktori rizika za rekurentne infekcije mok...

By Ljubica Djukanović