ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Uvod. Region specifični upitnik nesposobnosti ramena, lakta i šake (DASHupitnik) mjeri stepen onesposobljenja kod brojnih muskuloskeletnih stanja.Cilj rada je bio ispitati korelaciju između skora dobijenog ovim upitnikom iobima ekstremiteta, obima pokreta u zglobovima i mišićnom snagom gornjegekstremiteta kod pacijenata poslije traume...

By TEODORA TALIĆ, IGOR SLADOJEVIĆ, TATJANA BUĆMA, SANDRA GRUBIŠA VUJASINOVIĆ, VJERAN SARATLIĆ

Uvod. Grupa znakova i simptoma koji se javljaju kao rezultat oštećenja nervnihkorjenova caudae equinae smještenih u kičmenom kanalu nosi naziv sindromkaude ekvine (cauda equina syndrome). Najčešće je uzrokovana lumbalnomhernijacijom intervertebralnog diska. Klinička slika se karakteriše bolom ukrsnom, glutealnom i perine...

By TATJANA BUĆMA, ZORISLAVA BAJIĆ, MILADA NALESNIK, TATJANA BOŠKIĆ, BILJANA JOVANOVIĆ

Uvod. Uspješna rehabilitacija nakon implantacije totalne endoproteze koljenabi trebalo da omogući bolji kvalitet života operisanih pacijenata. Ciljevi radasu bili uporediti efekte kontinuiranog u odnosu na odloženi nastavak stacionarnerane rehabilitacije nakon implantacije totalne endoproteze koljena nakvalitet života, te procijeniti da li v...

By TATJANA NOŽICA-RADULOVIĆ, MILICA LAZOVIĆ, GORAN TALIĆ, RISTIĆ SINIŠA

...

By TATJANA NOŽICA-RADULOVIĆ, TATJANA BUĆMA, JELENA STANKOVIĆ, IGOR SLADOJEVIĆ