×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Rad se bavi analizom uticaja radnog mjesta na stres zaposlenih urazličitim nivoima zdravstvene zaštite na području Doboja i procjenom subjektivnogosjećaja zdravstvenih radnika prema radnom mjestu.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 300 zdravstvenih radnika od kojih je127 (42,33%) iz primarne i 173 (57,67%) iz sekundarne zdravstvene za&...

By