×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Osnovni postulat nauke je istinito, objektivno i potpuno prikazivanje rezultataistraživanja – naučno poštenje. Etički kodeks naučno-istraživačkog rada zvanidobra naučna praksa (DNP) naglašava da je pošten pristup istraživačkomprocesu u svim njegovim fazama, kao i pošten odnos prema svim učesnicima uistraživanju &nd...

By Gordana Bogdanović, Ljiljana Vučković Dekić