ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
×

Home

News

Contact

Archive

Contents

Uvod. Populacija muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima(MSM) predstavlja posebno osjetljivu grupu za prenos HIV-a i drugih polnoprenosivih infekcija.Vulnerabilnost se povećava usljed rizičnog ponašanja,marginalizovanja, stigmatizovanja kao i nedostupnosti zdravstveno-socijalnezaštite. Cilj rada je bio da se ...

By JELA AĆIMOVIĆ, LJUBICA JANDRIĆ, NINA RODIĆ VUKMIR, SLOBODAN STANIĆ, LJUBICA BOJANIĆ, BILJANA MIJOVIĆ, JANJA BOJANIĆ